• Σχόλιο του χρήστη 'Αταλαντα Ροσόλιμος' | 3 Απριλίου 2014, 10:22

    1. Ρυθμίζει την δικαιολογία ύπαρξης ενός οργανισμού που διαχρονικά δεν έχει λάβει υπόψη του επικυρωμένες μελέτες, ΓΠΣ, επεκτάσεων σχεδίων πόλης, δασικών χαρτών, ρεμάτων και άλλων παρόμοιων και συγγενών πράξεων της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. 2. Πως μπορεί μια υπηρεσία που είναι να καταργηθεί να εκδίδει ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο; οι επιπτώσεις αυτού ποίος θα τις υποστεί και υπερασπηστεί από την μεριά της κυβέρνησης; 3. Πως μπορεί να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο που δεν έχει αποτυπωθεί στο παρουσιαζόμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο ΟΛΕΣ τις οριστικοποιημένες μελέτες, και πράξεις της Διοίκησης που αφορούν υπάρχοντες οικισμούς είτε καταγεγραμμένους, είτε αναπτυσσόμενους. Πως μπορεί να μην έχει προηγηθεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών; Πως δικαιολογεί την συγκεκριμένη μελέτη χωρίς να συμπεριλαμβάνει όλα τα ανωτέρω! 4. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο, αντίθετα είναι σε αρκετά σημεία σε αντιδιαστολή σε σχέση με το εγκεκριμένο χωροταξικό ΄ΣΟΥΦΛΙΑ΄, ιδιαίτερα στα σημεία που προέβλεπε για οικοδομικούς συνεταιρισμούς και ιδιωτικές πολεοδομήσεις που εδώ και χρόνια οι διάφορες κυβερνήσεις είχαν εγκριθεί, καταγραφεί, και από σφάλματα της διοίκησης έχουν σταματήσει δε διάφορες φάσεις των εγκρίσεων. Κάτι που είναι γνωστό και συμβαίνει στις παραπάνω των περιπτώσεων της χώρας 5. Αν Ο κεντρικός σχεδιασμός θα έπρεπε να λύσει τα χρόνια προβλήματα, να απεγκλωβίσει όλο αυτόν τον κόσμο που προσδοκούσε σε ένα σπίτι- προσδοκίες βάση πράξεων της διοίκησης... η διοίκηση είναι αυτή που σήμερα δεν αναγνωρίζει τις πράξεις τις και εγκλώβισε τόσο κόσμο και δημιούργησε αυτήν την άναρχη ανάπτυξη. Αν ο στόχος είναι ο κεντρικός σχεδιασμός για το τι λειτουργίες, και χρήσεις γης έχετε αποτύχει, αφού ούτε στην τεχνική περιγραφή ούτε αλλού υπάρχουν σαφείς ενδήξεις. Αυτή η άναρχη κατάσταση που συνεχίζει να υπάρξει μέχρι σήμερα διαιωνίζεται με ζωγραφιές επί χάρτου, με χωρίς καμία σοβαρή πρόταση- λύση για τις διαμορφωμένες καταστάσεις που όπως είναι γνωστό δημιουργήθηκαν με την ανοχή – αν όχι ευθύνη- των μέχρι σήμερα αποφάσεων, ιδιαίτερα από το 1974 και μετά. Το σχέδιο αυτό δεν οδηγεί σε λύση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, και δεν μπορεί να παίρνει και τον τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ».