• Σχόλιο του χρήστη 'Μαυρουδέας Σταύρος' | 4 Απριλίου 2014, 10:27

    Σημείο 2.3.2: Θα επιλέγει όσα και όποια ΑΗΗΕ θέλει το προσωπικό από δίκτυα επαναχρησιμοποίησης; Και τί θα μένει στο κέντρο διαλογής; Και πώς θα καλύπτουν τα έξοδά τους οι υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας, όταν θα λαμβάνουν λιγότερα και μικρότερης αξίας υλικά;