• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ Α.Ε.' | 12 Σεπτεμβρίου 2014, 12:17

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΔΑ Α.Ε. Αναφερόμενοι στο υπό Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία ‘Ελληνικός Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε.’ και κατάρτιση του Καταστατικού της» παραπέμπουμε στα σχόλιά μας επί της υπό διαβούλευση τροποποίησης του Ν. 4123/2013. Για τη ΔΕΗ Α.Ε. Δ. ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ Διευθυντής Υλικού και Προμηθειών