• Σχόλιο του χρήστη 'Κουρής Ευάγγελος' | 27 Οκτωβρίου 2014, 10:56

    Το παρών σχέδιο νόμου και το εν λόγω άρθρο ειδικότερα, στοχεύει μέσα από τροποποίηση των υπαρχόντων κανονισμών συνιδιοκτησιών οριζοντίων ιδιοκτησίων αλλά και του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την κατανομή δαπανών σε κτίρια με κεντρική θέρμανση (ΦΕΚ 631/Δ/1985) να δώσει την δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου σε: 1. Συστήματα κεντρικής θέρμανσης που λειτουργούν με χρήση υγρών καυσίμων και επιθυμούν την μετατροπή σε σύστημα κεντρικής θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου 2. Σε ιδιοκτήτες που επιθυμούν την αυτόνομη θέρμανση της οριζόντιας ιδιοκτησίας τους με ατομική μονάδα θέρμανσης φυσικού αερίου ενώ 2.α. προβλέπεται η θέρμανση να γίνεται από κεντρικό σύστημα με χρήση υγρού καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης) 2.β. προβλέπεται η θέρμανση να γίνεται από κεντρικό σύστημα με χρήση φυσικού αερίου. Για την περίπτωση 1: Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει ήδη (Νόμος 3175/2003, Άρθρο 30) και εκτιμώ πως οι προβλέψεις και οι διαδικασίες του υπό συζήτηση άρθρου θα μάλλον να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα στις σχέσεις των συνιδιοκτητών και άρα δεν θα βοηθήσουν προς τον επιδιωκούμενο σκοπό. Για την περίπτωση 2: Εκτιμώ πως μια προσέγγιση του θέματος από την πλευρά της τοποθέτησης αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή άλλων συστημάτων (π.χ. αντλιών θερμότητας) ως ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ στα ήδη υπάρχοντα θα μπορούσε να λειτουργήσει με καλύτερα αποτελέσματα χωρίς να παρεμβαίνει στο πλαίσιο λειτουργίας της κάθε υπάρχουσας εγκατάστασης. Δηλαδή να είναι δυνατή χωρίς καμία άλλη απαίτηση συναίνεσης η τοποθέτηση αυτόνομων συστημάτων για θέρμανση ιδιοκτησίων συμπληρωματικά με δυνατότητα αξιοποίησης τμήματος των υφισταμένων εγκαταστάσεων με μοναδικούς περιορισμούς α) την διέλευση εξαρτημάτων και στοιχείων από κοινόχρηστους χώρους (χωρίς απαίτηση συναίνεσης) β) την εξασφάλισης της ορθής λειτουργίας της υπόλοιπης υφιστάμενης εγκατάστασης. Έτσι προτείνεται: 1. Τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 3175/2003 που τροποποιεί το Άρθρο 2 του Π.Δ. 420/1987 όπου να αναφέρει: Δεν απαιτείται οποιαδήποτε συναίνεση για τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ως συμπληρωματικού και ανεξάρτητου του υφιστάμενου συστήματος ... 2. Σχετική πρόβλεψη για την διέλευση εγκαταστάσεων και εξαρτημάτων 3. Συμπλήρωση της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.4067/2012 ώστε να συμπεριλάβει και της εργασίες σύνδεσης της ατομικής μονάδας φυσικού αερίου με το υφιστάμενο τμήμα του δικτύου θέρμανσης ή την τοποθέτηση νέου 4. Με την τοποθέτηση του επιπλέον αυτού συστήματος εξακολουθούν να παραμένουν οι υποχρεώσεις της ιδιοκτησίες έναντι της υφισταμένης κατάστασης. Μπορεί να γίνει επίσης και τροποποίηση στο άρθρο 3 παρ. 3.3.1 του ΦΕΚ 631/Δ/1985 ώστε η μόνιμη αποσύνδεση (και άρα η μη πληρωμή διαπανών λειτουργίας και έκτακτων δαπανών) να γίνεται με π.χ. πλειοψηφία 50+1 5. Αναφορικά με την δυνατότητα αντλιών θερμότητας (και όχι ηλεκτρικών αντλιών όπως λανθασμένα αναφέρεται στην παράγραφο 7) θα πρέπει να καθορισθεί και η θέση τοποθέτησης της εξωτερικής μονάδας σε συμφωνία με τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ. Πρόβλεψη θα πρέπει να γίνει (σε μια ευρύτερη αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος) για το εάν επιτρέπεται η τοποθέτηση π.χ. ενεργειακών εστιών κάυσης βιομάζας (ενεργειακά τζάκια), ηλεκτρικών επίτοιχων αυτόνομων λεβήτων, επίτοιχων λεβήτων με χρήση υγραερίου, θερμαστρών βιομάζας (pellet κ.τ.λ).