• Σχόλιο του χρήστη 'Ντουμάνη Μαρίνα' | 27 Οκτωβρίου 2014, 12:38

    Η μείωση του παγίου ή η πλήρη απαλλαγή των ιδιοκτησιών από αυτό δεν μπορεί να καθορίζεται μόνο από τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων μια και οι περισσότεροι κανονισμοί των πολυκατοικιών προβλέπουν αυξημένη πλειοψηφία ή ομοφωνία για τέτοιου είδους αποφάσεις. Το ποσοστό συμμετοχής στα έξοδα θέρμανσης για ένα διαμέρισμα που κατοικείται θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερο από αυτό που καθορίζει ο κανονισμό του κτιρίου για τις κενές και μη χρησιμοποιούμενες ιδιοκτησίες, διότι το διαμέρισμα θα συνεχίσει να συνεισφέρει στην θερμότητα του κτηρίου. Οι δε τελευταίοι όροφοι θα πρέπει να απαλλάσσονται από την καταβολή οποιοσδήποτε συμμετοχής στα έξοδα διότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν κανένα όφελος από την θέρμανση των άλλων διαμερισμάτων ενώ συνεισφέρουν σε αυτά.