• Σχόλιο του χρήστη 'Κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ , Π.ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ' | 28 Οκτωβρίου 2014, 16:47

    Το μέτρο της συμμετοχής έως και 25% σε όλα τα έξοδα θέρμανσης (λειτουργικά, επισκευών αλλά κι αντικατάστασης καυστήρα πετρελαίου αν χρειαστεί!) αποτελεί αντικίνητρο για την αυτόνομη σύνδεση στο δίκτυο φυσικού αερίου, αναιρώντας έτσι την πρόθεση του νομοσχεδίου για την ΠΡΟΩΘΗΣΗ της χρήσης φυσικού αερίου. Μειώνει το οποιόδηποτε όφελος στο κόστος θέρμανσης (που σήμερα υπολογίζεται στο 40% του αντίστοιχου κόστους θέρμανσης με πετρέλαιο). Σε πιθανή εξομοίωση των τιμών το δύο καυσίμων η θέρμανση με φυσικό αέριο των διαμερισμάτων που έχουν αυτονομηθεί από κεντρικό σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο θα κοστίζει 25% παραπάνω! Φυσικά δημιουργούνται ανισότητες και το παράδοξο το ίδιο προϊόν να έχει διαφορετικό κόστος για όσους επιβάλλεται αυτό το μέτρο σε σχέση με αυτούς στους οποίους δεν εφαρμόζεται. Το μέτρο, επισης διαιωνίζει αδικίες και παραδοξότητες του παρελθόντος, αφού οι κατανομές των ποσοστών θέρμανσης των παλαιών πολυκατοικιών (με κανονισμούς πολυκατοικίας πριν το 1985), αγνοούσαν σοβαρούς παράγοντες όπως οι απώλειες θέρμανσης των τελευταίων ορόφων. Ενας ιδιοκτήτης πολυκατοικίας που προσπαθεί θερμανθεί από τη μία και να ξεφύγει από υπερβολικές χρεώσεις θέρμανσης χωρίς ανταποδοτικότητα που προκύπτουν από ένα "άδικο" παλαιό σύστημα κατανομής εξόδων, με το μέτρο αυτό , παραμένει εγκλωβισμένος σε αυτό, έστω και κατά 25%. Η εξομοίωση της πλήρους αποκοπής ενός διαμερίσματος με τα κενά διαμερίσματα (από τα οποία προκύπτει το 25%) είναι αυθαίρετη, αφού - εκτός των λόγων που ανέφεραν οι προηγούμενοι σχολιαστές - τα κενά διαμερίσματα μπορούν να "ανοίξουν" το διακόπτη και να θερμανθούν οποιαδήποτε στιγμή, ενώ τα διαμερίσματα των παλαιών πολυκατοικιών, θα έχουν αποσυνδεθεί εντελώς από τις κεντρικές σωληνώσεις, οπότε δεν μπορούν απλά να ανοίξουν το διακόπτη. Επιπλέον, θα έχουν επενδύσει ένα πολύ σημαντικό ποσό - άνω των 2.000 Ευρώ για την όδευση νέων σωληνώσεων μέσα στο διαμέρισμά τους, πέραν του κόστους νέου καυστήρα φυσικού αερίου και σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου. Ας σημειωθεί επίσης, ότι σε πολλές πολυκατοικίες δεν υπάρχει άμεση θέρμανση κοινοχρήστων χώρων η οποία θα δικαιολογούσε κάποια συμμετοχή στα έξοδα κεντρικής θέρμανσης των κενών διαμερισμάτων, κάτι το οποίο επίσης αγνοεί το παρόν μέτρο, δίνοντας έτσι δικαίωμα σε αυθαίρετο ορισμό του ποσοστού στο ανώτατο όριο του 25%. Όταν γράφτηκαν αυτές οι γραμμές δεν είχε αναρτηθεί το σχόλιο του κου Σταυρου Μπουτσαλη -το οποίο αναπτύσει διεξοδικότερα και πιο εμπεριστατομένα τις απόψεις μας για τις παλαιές πολυκατοικίες- το οποίο επικροτούμε .