• Σχόλιο του χρήστη 'πετριδης' | 28 Οκτωβρίου 2014, 17:01

    Καταστήματα ισογείου με παλαιούς κανονισμούς είχαν συμμετοχή στα κοινόχρηστα μόνο για την θέρμανση, στα περισσότερα έχουν βγει τα σώματα. Αυτά πρέπει να εξαιρεθούν του 25% ανώτατου ορίου συμμετοχής καθόσον με την λειτουργία τους εν τοις πράγμασι συνεισφέρουν στη θέρμανση του κτιρίου και δεν πρέπει να εκβιάζονται απο τους ενοίκους των κατοικιών για συμμετοχή στη θέρμανση εφόσον συνδεθούν με φυσικό αέριο έστω και με το 25% του αναλογούντος