• Σχόλιο του χρήστη 'Νάνος Ναπολέων' | 28 Οκτωβρίου 2014, 18:45

    Θα αναφερθώ μόνο στην περίπτωση των υφιστάμενων συνδέσεων κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο: 1. Γενική παρατήρηση: δεν πρέπει να ενθαρρυνθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο η αποσκίρτηση από το υφιστάμενο σύστημα σε κτίρια με κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου, γιατί όχι μόνο ο περιβαλλοντικός σκοπός ήδη εξυπηρετείται και μάλιστα πολύ καλύτερα, αλλά και το οικονομικό στοιχείο για τους ένοικους είναι πολύ θετικότερο σε σχέση με αυτή της περίπτωσης αυτονομίας, εκτός βεβαίως κάποιων περιπτώσεων που κάποιος ένοικος, για τους δικούς του λόγους, χρησιμοποιεί πολύ λίγο τη θέρμανση, π.χ. 1 έως 2 ώρες ημερησίως κατά τις ημέρες που απαιτείται θέρμανση. Αυτές όμως είναι ελάχιστες περιπτώσεις και δεν πρέπει χάριν αυτών να θίγεται το καλό του συνόλου των ενοίκων. 2. Ειδικότερα το οικονομικό στοιχείο έχει ως εξής: α). Πριν από λίγα μόλις χρόνια και σε άλλες περιπτώσεις μπορεί και πρόσφατα, έχει γίνει η εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο και μάλιστα, στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων με παμψηφία των ενοίκων και καταβλήθηκε για το σκοπό αυτό ένα σημαντικό ποσό από τον καθένα, ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων, ανερχόμενο περίπου σε 300 έως 500 Ευρώ. Αυτά τα χρήματα λοιπόν θα χαθούν σε περίπτωση κατάρρευσης του ισχύοντος συστήματος, γιατί τελικά εκεί θα οδηγηθούμε σταδιακά, αφού η επιβάρυνση από την αποχώρηση αρχίζει και λειτουργεί με γεωμετρική πρόοδο σε βάρος των εναπομεινάντων, ακόμα και όταν συνυπολογιστεί η γενική επιβάρυνση των αποχωρούντων όπως προβλέπεται από το καταστατικό. β). Σε περίπτωση κατάρρευσης του ισχύοντος συστήματος υποχρεώνονται και αυτοί που δεν επιθυμούν την αλλαγή του συστήματος στην εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος (στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτό θα επιλεγεί) και συνεπώς στην πρόσθετη επιβάρυνση με ένα ποσό της τάξης των 2.000 έως 3.000 Ευρώ και φυσικά τέτοια ποσά δαπανών πολύ λίγοι πλέον είναι ικανοί να πραγματοποιήσουν. γ). Η προαναφερόμενη οικονομική επιβάρυνση θα ενισχυθεί πιθανώς και από άλλες συναφείς δαπάνες, όπως αλλαγή σωληνώσεων ή και θερμαντικών σωμάτων, βάψιμο τοίχων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές προσθήκες και βελτιώσεις κλπ, χώρια βέβαια η αναστάτωση και αναταραχή της ζωής των ενοίκων και η ανάγκη για εξαντλητική και λεπτομερή καθαριότητα από τη σκόνη και τα υλικά των νέων προσθηκών και εγκαταστάσεων. 3. Με βάση τα προαναφερθέντα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 9, με τα εξής στοιχεία: α). Στην παράγραφο 6: Να προσδιοριστεί επαρκώς τι σημαίνει "έχει ουσιαστικά διακοπεί ή περιοριστεί στο ελάχιστο". Καλό είναι να τεθεί ένα ελάχιστο όριο ωρών ημερήσιας λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης, φυσικά για τις ψυχρές ημέρες που απαιτείται συνεχώς ενίσχυση της θερμότητας των εσωτερικών χώρων και κατά την άποψή μας αυτό το ελάχιστο όριο θα μπορούσε να είναι οι πέντε (5) ώρες ημερησίως για τις ψυχρότερες μέρες και φυσικά άνω αυτών αρμόδια θα είναι η γενική συνέλευση να προσδιορίσει τις πράγματι απαιτούμενες ώρες θέρμανσης, αλλά και τις λιγότερες των 5, όταν οι συνθήκες θερμότητας του εξωτερικού περιβάλλοντος θα είναι πιο ευνοϊκές. Επίσης, στην ίδια παράγραφο, να προσδιοριστεί ότι η μελέτη και έγκριση από τις ΕΠΑ δεν μπορεί να γίνεται στο μέλλον για υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο. β). Στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου να γίνει προσδιορισμός του ποσοστού συμμετοχής στο 25% για όλες τις περιπτώσεις, γιατί διαφορετικά θα υπάρχει συνεχής διένεξη μεταξύ των ενοίκων, ακόμα και στην περίπτωση που το ποσοστό θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι μπορεί να ληφθεί ανεξάρτητα ήδη προβλεπόμενου ποσοστού συμμετοχής με βάση το ισχύον καταστατικό.