• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωαννίδης Γεώργιος' | 28 Οκτωβρίου 2014, 23:53

    Το θέμα του ποσοστού 25% είναι πολύ βασικό και είναι δεδομένο ότι πρέπει να καταργηθεί, καθώς, όπως ειπώθηκε ήδη σε σχόλιο, τα διαμερίσματα που θα έχουν αυτόνομη θέρμανση θα λειτουργούν περισσότερη ώρα και άρα θα προσφέρουν θέρμανση στα γειτονικά (μια ερώτηση στο ΤΕΕ λύνει τις όποιες απορίες). Άλλωστε ο ένας λόγος ύπαρξης του παγίου είναι ότι όταν δεν δουλεύει η θέρμανση σε ένα άδειο διαμέρισμα αυτό παίρνει θερμότητα από τα διπλανά του. Το δεύτερο εξίσου σημαντικό θέμα είναι το είδος της θέρμανσης το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο φυσικό αέριο, αλλά σε οποιαδήποτε οικονομικότερη από το πετρέλαιο λύση. Ωστόσο το σημαντικότερο με το οποίο δεν έχει καν ασχοληθεί ο νομοθέτης είναι η δικαιότερη κατανομή των δαπανών θέρμανσης, γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στις πάρα πολλές περιπτώσεις κεντρικής θέρμανσης χωρίς αυτονομία. Τα περισσότερα συστήματα αυτού του είδους είναι πρόχειρες και απαρχαιωμένες κατασκευές χωρίς καν την απαραίτητη - ειδικά για αυτές τις εγκαταστάσεις- εξισορρόπηση, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν μόνο με βάση το εμβαδόν και όχι με βάση την πραγματική κατανάλωση σε θερμίδες. Αν δε, κάποιος είναι άτυχος και ζει σε ρετιρέ, έχει δύο σοβαρά προβλήματα: το νερό που παίρνει στα σώματα του είναι πιο κρύο από οποιονδήποτε άλλο (και αυτό δεν έχει προβλεφτεί από κανέναν νόμο η οδηγία στην κατανομή των δαπανών θέρμανσης) και άρα οι θερμίδες που παίρνει είναι οι λιγότερες από όλους τους άλλους ορόφους, ενώ ταυτόχρονα έχει και απώλειες από την οροφή. Η πρόταση λοιπόν, πέρα από την δυνατότητα αυτονόμησης χωρίς πάγιο και σε οποιαδήποτε οικονομικότερη μορφή θέρμανσης,είναι να δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε ιδιοκτήτη να ζητήσει νέα κατανομή των δαπανών που θα βαρύνει όλους τους ιδιοκτήτες και θα στηρίζεται σε μελέτη μηχανικού η οποία θα γίνεται με βάση την δεδομένη θερμιδική κατανάλωση, δηλαδή θα υπολογιστούν οι παροχές και θα μετρηθούν οι θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής για κάθε σώμα σε κάθε διαμέρισμα. Με αυτό τον τρόπο χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση όπως η εγκατάσταση κατανεμητών (περιπου 80 € ανά σώμα) θα γίνεται μία αρκετά δίκαι κατανομή, ενώ ταυτόχρονα ο μηχανικός θα μπορεί να προτείνει και μικρές (εξισορρόπηση) ή μεγάλες (κατανεμητές) βελτιωτικές παρεμβάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε συνολική εξοικονόμηση ενέργειας.