• Σχόλιο του χρήστη 'Οδυσσέας Γαλανόπουλος' | 29 Οκτωβρίου 2014, 10:14

    Το νομοσχέδιο θα πρέπει να τροποποιηθεί κατά τρόπο που να παρέχει τη δυνατότητα πλήρους αυτονόμησης από τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης, είτε αυτά λειτουργούν με πετρέλαιο, είτε με φυσικό αέριο, χωρίς δεσμεύσεις από Γενικές Συνελεύσεις και χωρίς συμμετοχή στα πάγια της κεντρικής θέρμανσης ή της συντήρησής της. Αυτό φαίνεται και από τα περισσότερα σχόλια τα οποία και τεκμηριώνουν τους λόγους της πλήρους αυτονόμησης. Ποιος περιμένετε να αυτονομηθεί όταν θα πρέπει να συμμετέχει έστω και ελάχιστα στα πάγια; Η μόνη δέσμευση που θα πρέπει να επιβληθεί, κατά την άποψή μου, είναι ως προς το επιλεγόμενο σύστημα αυτονόμησης, το οποίο θα πρέπει να αφορά σύστημα φιλικό προς το περιβάλλον, όπως φυσικό αέριο ή αντλίες θερμότητας, ώστε να αποφευχθούν λύσεις με καύσιμο ύλη που επιβαρύνει το περιβάλλον, όπως ξύλα, πέλετς, κλπ