• Σχόλιο του χρήστη 'Eυάγγελος Μπιρλας' | 29 Οκτωβρίου 2014, 15:01

    ''...Το δικαίωμα αυτονόμησης της παραγράφου 4 του παρόντος, με την επιφύλαξη των όρων των παραγράφων 4-6, ισχύουν αναλόγως και σε κτίρια περιοχών όπου δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου, εφόσον η λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή στην πράξη, έχει ουσιαστικά διακοπεί και οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας επιθυμεί να εγκαταστήσει σύστημα αυτόνομης θέρμανσης με ηλεκτρικές αντλίες (heat pumps) αέρος – νερού στην εν λόγω ιδιοκτησία, με αποσύνδεση των αντίστοιχων θερμαντικών σωμάτων από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου.'' Δηλαδή ουσιαστικά στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ πόλεις που υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου, απαγορεύεται η τοποθέτηση ανλίας θερμότητας, που με βάση τις μελέτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει το μικρότερο κόστος ωφέλιμης θερμικής ενέργειας ανά είδος θερμικού συγκροτήματος. Και είναι και στις επιλέξιμες παρεμβάσεις του προγράμματος του ΥΠΕΚΑ ''Εξοικονόμιση κατ' οικον''. Είναι προφανές, ότι όλο το άρθρο 9 είναι άκρως προβληματικό ως έχει. Θα τινάξει στον αέρα την όποια μικρή συννενόηση υπάρχει ακόμα μεταξύ των συνιδιοκτητών. Επιτέλους αυτό που πρέπει να θεσμοθετηθεί είναι : 1) Παροχή δυνατότητας αυτονόμησης σε οποιον το επιθυμεί, με οποιοδήποτε θερμαντικό μέσο και 2) Ως προς το θέμα της συμμετοχής στο πάγιο και στις δαπάνες συντήρησης, πρέπει να προηγηθεί σοβαρή μελέτη για την κάθε περίπτωση χωριστά. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο για όλες τις περιπτώσεις και οπωσδήποτε δεν μπορεί να φτάνει στο εξωπραγματικό 25%.