• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΡΗΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ' | 14 Νοεμβρίου 2014, 18:34

    Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ελέγχου και εφαρμογής της τήρησης της νομοθεσίας πέρα από τα βιοκαύσιμα και για τα βιορευστά. Για παράδειγμα μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τηγανέλαια ή από βιοαέριο, δεδομένου ότι από το πρώτο στάδιο έκδοσης άδειας εγκατάστασης, έκδοσης άδειας παραγωγής ή απαλλακτικού από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, το συμβόλαιο ΛΑΓΗΕ, μέχρι την έκδοση της τελικής άδειας λειτουργίας, δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση σύνδεση - έλεγχος από την αρμόδια αρχή. Μια σκέψη είναι να μπει στον νόμο ειδική διάταξη που να αναφέρει ότι για να συνάψουν την σύμβαση σύνδεσης με τον ΛΑΓΗΕ, είτε κατά την τελική έκδοση της άδειας λειτουργίας να είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση και η αποστολή του πιστοποιητικού στην Διεύθυνση Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η τηρεί δημοσίως πίνακα των πιστοποιημένων οικονομικών φορέων.