• Σχόλιο του χρήστη 'GF ENERGY ABEE' | 17 Νοεμβρίου 2014, 18:35
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 8 παρ. 2 σημείο δ Θα πρέπει να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό κείμενο και να αφαιρεθεί ο όρος χώρας καλλιέργειας και να παραμείνει ο όρος χώρα προέλευσης