• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣ' | 18 Νοεμβρίου 2014, 08:01

    Το νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές και μπορεί να μπει σε εφαρμογή η ελεγκτική διαδικασία αειφορίας. Αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί κατά τη γνώμη μου είναι: 1. Η σωστή και εμπεριστατωμένη αλλά και όσο γίνεται απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου η οποία να προσφέρει την απαιτούμενη προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις παραγωγής Βιοκαυσίμων και να τις θωρακίζει απέναντι σε αντίστοιχες επιχειρήσεις του εξωτερικού και μάλιστα όλων των ηπείρων. 2. Να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις αυτές με βάση το βαθμό GHG του καθενός, για την απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού παραγωγής ή ακόμη και αλλαγή της παραγωγής στα Βιοκαύσιμα νέας γενιάς και να γίνουν με αυτό τον τρόπο έτοιμοι για το αύριο που δεν αργεί και ανταγωνιστικοί όπως επιβάλετε για την ύπαρξη στην αγορά γενικότερα. 3. Να διευκρινισθεί η διαδικασία ανάμιξης του αυτούσιου Βιοντίζελ με το Diesel και τις συνέπειες πρώτα και κύρια άμεσα στο περιβάλλον αλλά και σε δεύτερο επίπεδο τις συνέπειες στους κινητήρες που το χρησιμοποιούν διότι πολλά λέγονται που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. 4. Να ξεκαθαρισθεί στους Ευρωπαίους εταίρους Φορείς ότι στα πλαίσια της Αγροτικής πολιτικής είναι και η έμμεση χρηματοδότηση των καλλιεργητών που καλλιεργούν ενεργειακά φυτά και γενικά μπαίνουν στο κύκλο παραγωγής των Βιοκαυσίμων, έτσι υπάρχει σοβαρό σύστημα ελέγχου από πλευράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν μπορεί άλλος καλύτερα από αυτόν να βεβαιώσει για τα αγροτεμάχια αν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας. Να γίνει αντιληπτό ότι στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το σύστημα τελικά. Στα δικά τους κράτη δεν υπάρχει αυτό και επομένως θα πρέπει να κάνουν τους ελέγχους που περιγράφουν για την αγροτική παραγωγή. Αυτό με την τετραγωνική ρίζα του συνόλου των αγροτών. 5. Η χρήση Α.Π.Ε. στη παραγωγή των Βιοκαυσίμων και γενικά, θα πρέπει να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό σχέδιο στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης και μάλιστα με ευνοϊκούς όρους συμμετοχής επενδυτών. Έχω τον φόβο ότι όταν θα χρειαστεί να βαθμολογηθούν οι επιχειρήσεις ως προς το βαθμό αειφορίας θα βρεθούν πολλές από αυτές με αρνητικό πρόσημο ως προς το περιβάλλον και σε σχέση πάντα με τις απαιτήσεις της αειφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο.