• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΟΤOΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε' | 18 Νοεμβρίου 2014, 09:13
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οι υπόχρεοι δήλωσης των χαρακτηριστικών αειφορίας θα πρέπει να συλλέγουν τα πιστοποιητικά αειφορίας από τους προμηθευτές βιοντήζελ και να τα μεταβιβάζουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, η οποία είναι σε θέση με βάση τα στοιχεία που συλλέγει από το fuelstats για την κατανάλωση βιοκαυσίμων στην εγχώρια αγορά να επαληθεύει τα κριτήρια αειφορίας ανά παρτίδα των εν λόγω βιοκαυσίμων και να υπολογίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κλπ. Επαναλαμβάνουμε ότι η διαδικασία αυτή δεν άπτεται της δικαιοδοσίας των εταιριών διύλισης, αλλά της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ, η οποία καλείται να παρακολουθήσει όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και να πιστοποιήσει την τήρηση των κριτήριων αειφορίας.