• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΟΤOΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε' | 18 Νοεμβρίου 2014, 09:33

    Η μεταβατική διάταξη χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης και συγκεκριμένα εάν για τα προϊόντα που θα διατίθενται στην εγχώρια αγορά από 01/01/2015 αλλά προέρχονται από απόθεμα το οποίο παράχθηκε κατά το 2014 θα επιτρέπεται η αναδρομική συλλογή στοιχείων για την απόδειξη τήρησης των κριτηρίων αειφορίας.