• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ' | 21 Νοεμβρίου 2014, 16:04

    Στους κατ΄ ελάχιστον φορείς μεγάλων χώρων συνάθροισης κοινού, τους υπόχρεους για την εφαρμογή χωριστής συλλογής τεσσάρων ρευμάτων είναι σκόπιμο/χρήσιμο να προστεθούν και: i) οι φορείς λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων [α/α 1 και 2 της 1ης Ομάδας της ΥΑ 1985/2012] σε ότι αφορά στους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Επιβατών (Σ.Ε.Α.) ii)οι φορείς λειτουργίας των Σωφρονιστικών Καταστημάτων (α/α 13 της 12ης Ομάδας, κατηγορίας Α) Η διατύπωση να είναι τέτοια, ώστε να μην απαλάσσει τα εντευκτήρια, καφέ, ταχυφαγεία κ.λπ. μεγάλους παραγωγούς ανακυκλώσιμων υλικών που λειτουργούν εντός των περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων μεγάλων χώρων συνάθροισης κοινού από την υποχρέωση αυτή, λόγω π.χ. "αυτόνομης άδειας", "υπεργολαβίας" . "υπεκμίσθωσης" κ.λπ, κ.λπ.