• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΛΟΥΔΑΣ' | 25 Νοεμβρίου 2014, 10:09

    Προτείνεται να κατοχυρωθεί ή κατά προτεραιότητα διάθεση ζωϊκών υποπροϊόντων (κοπριά) στις πλησιέστερες εν λειτουργία εγκαταστάσεις βιοαερίου ώστε και αποφυγή ρύπανσης να επιτυγχάνεται και συγχρόνως αξιοποίηση των σχετικών υποπροϊόντων.