• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΓΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)' | 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:18

    Στην παραγ. 2 του αρθ. 2 στο τελευταίο εδάφιο, λέει «Η έκθεση υποβάλλεται στον ΕΟΑΝ έως την 30η Μαρτίου κάθε έτους με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία». Να προστεθεί «… του προηγούμενου ημερολογιακού έτους».