• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΔΕΣΥΣ - ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ' | 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:32

    Στο άρθρο 3 του σ/ν (Ρυθμίσεις για όσους εγγράφονται αργότερα σε ΣΕΔ από την ημερομηνία που ξεκίνησε η σχετική υποχρέωση) επιχειρεί, με καθυστέρηση αρκετών ετών, να ρυθμίσει επιτέλους την εκπλήρωση της υποχρέωσης διαχειριστή/παραγωγού συσκευασιών/άλλων προϊόντων για σύμβαση με εγκεκριμένο ΣΕΔ σε μεταγενέστερη από την δημιουργία της σχετικής υποχρέωσης χρονική στιγμή. Το χρονικό διάστημα οριοθετείται ορθώς από τον χρόνο δημιουργίας της σχετικής υποχρέωσης έως τον χρόνο σύναψης σύμβασης με ΣΕΔ. Ως προς τα κριτήρια για τον καθορισμό της εισφοράς και τον τρόπο υπολογισμού της, το σ/ν αναφέρει πως καθορίζονται από τον ΕΟΑΝ κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του ΣΕΔ και ορίζει πως τούτα (κριτήρια) κυρίως είναι το χρονικό διάστημα μη τήρησης της υποχρέωσης τήρησης σύμβασης, οι ποσότητες που διατέθηκαν στην αγορά και η γεωγραφική κάλυψη του ΣΕΔ. Το σχέδιο νόμου παραλείπει όμως να αναφέρει συγκεκριμένα πως θα διακριβώνεται ο ακριβής χρόνος έναρξης της σχετικής υποχρέωσης για σύναψη σύμβασης με ΣΕΔ, καθώς και οι ακριβείς ποσότητες των προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά, προκειμένου να εξάγεται με ασφάλεια και η οφειλόμενη χρηματική εισφορά. Πρόταση : Η υποχρέωση επίδειξης των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης είναι ενδεικτικά ένας ασφαλής και συνάμα απλός τρόπος απ’ όπου θα μπορούσε να εξαχθεί επ’ ακριβώς τόσο η έναρξη της σχετικής υποχρέωσης, όσο και οι ποσότητες που ο υπόχρεος χρηματικής εισφοράς διέθεσε στην αγορά κατά το μεσοδιάστημα. Για λόγους πληρότητας θα πρέπει να προστεθεί στο εν λόγω άρθρο του σ/ν προκειμένου να αντικαταστήσει την γενίκευση, αοριστία και ασάφεια (…κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του ΣΕΔ …η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το ΔΣ του ΕΟΑΝ κατόπιν εισήγησης του ΓΔ του ΕΟΑΝ), οι οποίες σαφέστατα ενέχουν και στοιχεία υποκειμενικότητας, υπό την προϋπόθεση βέβαια πως στόχος της ρύθμισης είναι πραγματικά η έστω και εκ των υστέρων αναδρομική εκπλήρωση της οφειλόμενης υποχρέωσης του διαχειριστή/παραγωγού και όχι η συναλλαγή και ο συμβιβασμός.