• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΔΕΣΥΣ - ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ' | 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:37
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο άρθρο 8 (Εισφορά ΣΕΔ στον ΕΟΑΝ) αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς από 2% σε 3% επί των ετήσιων χρηματικών εισφορών που καταβάλουν τα ΣΕΔ στον ΕΟΑΝ. Η επιπλέον αύξηση αυτή συνεπάγεται αύξηση των ετήσιων εσόδων ΕΟΑΝ από 0,5-0,7 εκατομμύρια ευρώ-κατ’ εκτίμηση της αιτιολογικής έκθεσης του σ/ν. Η συγκεκριμένη διάταξη απηχεί την εισπρακτική λογική και την εξόφθαλμη επιδίωξη περαιτέρω οικονομικής ενδυνάμωσης του ΕΟΑΝ. Επιδιώκεται ξεκάθαρα η οικονομική αποδυνάμωση και άρα υπολειτουργία των ΣΕΔ, με ταυτόχρονη περαιτέρω ενδυνάμωση και πλήρη επικυριαρχία του ΕΟΑΝ. Επίσης η λανθασμένη πολιτική της έγκρισης και άλλων ΣΕΔ ανά ρεύμα ανακύκλωσης με σκοπό την «εξυπηρέτηση του ανταγωνισμού» είχε ως αποτέλεσμα την δραστική μείωση των εισφορών ανά ΣΕΔ. Θεωρούμε λοιπόν πως οι πόροι που εισρέουν στον ΕΟΑΝ μέσω των χρηματικών εισφορών των ΣΕΔ επαρκούν πλήρως για την λειτουργία και την εκπλήρωση των στόχων και των σκοπών αυτού. Πρόταση : Το ποσοστό εισφοράς των ΣΕΔ προς τον ΕΟΑΝ να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα.