Άρθρο 08: Εισφορά ΣΕΔ στον ΕΟΑΝ

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Ποσοστό 3% επί των ετήσιων χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους που καταβάλλουν οι υπόχρεοι προς τα συστήματα ΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων.»

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 10:22 | ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ

  Αναφορικά με την αύξηση της εισφοράς των ΣΕΔ προς τον ΕΟΑΝ στο 3%, πιστεύουμε ότι η προκύπτουσα αύξηση εσόδων του ΕΟΑΝ κατά 50% θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση δράσεων αντιμετώπισης της παραβατικότητας και ενίσχυσης της διαφάνειας σε όλες τις φάσεις διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή- μεταφορά- προσωρ. αποθήκευση- αξιοποίηση).

 • Άρθρο 08
  Σχόλιο: Αν το σύνολο των χρηματικών εισφορών που καταβάλλονται στα ΣΕΔ ανέρχεται στα 45 εκ. €, κατά τον ΕΟΑΝ, ο πόρος που δημιουργείται ετησίως είναι 1,35 εκ. €. Δεν έχουμε αντίρρηση για αυτό, αρκεί η διαχείριση αυτών των πόρων να συσχετιστεί άμεσα και συγκεκριμένα με τους ποσοτικούς στόχους και τις δεσμεύσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου και την εκπόνηση οικονομικού προγράμματος υποστήριξης της ετήσιας στοχοθεσίας του, η οποία θα ελέγχεται από το ΥΠΕΚΑ, μέσω των εκθέσεων του άρθ. 7.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 08:22 | ΑΝΑΒΕ ΑΕ

  Η αύξηση της εισφοράς κατά 1% θα επηρεάσει τα οικονομικά των ΣΕΔ και περαιτέρω την τεχνική αγορά.
  Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει εξορθολογισμό των τελών έγκρισης των ΣΕΔ ανά Νομό που είναι υπέρογκα και υπερβαίνουν τα τέλη για άδεια πανελλαδικής εμβέλειας.

 • 7 Δεκεμβρίου 2014, 12:16 | Νίκος Χατζηλαζάρου (Οικονομολόγος)

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να διερευνηθεί εάν ο ΕΟΑΝ έχει σήμερα:
  α) ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία ξεπερνούν τα 2.500.000 ευρώ (όπου τα 1.500.000 ευρώ είναι σε καταθέσεις προθεσμίας)
  β) ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 1.000.000 ευρώ
  γ) ετήσια επιχορήγηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ
  δ) ετήσια έξοδα μισθοδοσίας 250.000 ευρώ
  ε) ετήσιες δαπάνες (εκτός μισθοδοσίας) 200.000 ευρώ

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Γεν.Επιθεωρητής Δημοσίας Διοικήσεως Αξιότιμος κύριος Λέανδρος Ρακιντζής (Αρεοπαγίτης ε.τ.) στο ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ για τον ΕΟΑΝ διαπίστωσε ότι «»σειρά αποφάσεων του ΔΣ του Οργανισμού (ενδεικτικά καταγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο Γ.4), που αφορουν θεματα λειτουργίας του Οργανισμού και έχουν οικονομικές συνέπειες, δεν συμβαδίζουν με τα ισχύοντα στον λοιπό δημόσιο τομεα, με την παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας και την ανάγκη περιστολής κάθε αναγκαίας δαπάνης από τους φορείς του Δημοσίου»».

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αύξηση της χρηματικής εισφοράς των ΣΕΔ προς τον ΕΟΑΝ κατά 50%, ισούται με αύξηση των ετήσιων εσόδων του ΕΟΑΝ κατά περίπου 500.000 ευρώ και σε αντίστοιχη μείωση των χρημάτων των ΣΕΔ για ανακύκλωση κατά περίπου 500.000 ευρώ.

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εάν κριθεί ότι το ποσό των 500.000 ευρώ που θα αφαιρεθεί από τα ΣΕΔ δεν θα επηρεάσει τους στόχους της ανακύκλωσης, τότε μήπως θα πρέπει είτε το ποσό αυτό να διατεθεί για την ανακούφιση των συμπολιτών μας που μαστίζονται από την κοινωνική και οικονομική κρίση είτε να οδηγήσει σε μείωση των χρηματικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στα ΣΕΔ, αλλά ουσιαστικά πληρώνονται από τους ίδιους τους καταναλωτές-πολίτες (και άρα πάλι θα ανακουφιστούν οι συμπολίτες μας) ;

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να κριθεί και να αξιολογηθεί από τον Αξιότιμο κύριο Υπουργό, εάν η αύξηση της χρηματικής εισφοράς των ΣΕΔ προς τον ΕΟΑΝ κατά 50% (που ισούται με αύξηση των ετήσιων εσόδων του ΕΟΑΝ κατά περίπου 500.000 ευρώ), συνάδει με τη στοχοθεσία του Υπουργείου, το στόχο οικονομικής ανακούφισης των πολιτών, την παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας και την ανάγκη περιστολής κάθε αναγκαίας δαπάνης από τους φορείς του Δημοσίου, πόσο μάλλον όταν είναι ΝΠΙΔ, όπως ο ΕΟΑΝ.

 • Θεωρούμε ότι η αύξηση από το 2% στο 3% (αύξηση 50%) είναι αδικαιολόγητη καθώς θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή. Με το σκεπτικό αυτό η ρύθμιση αντιβαίνει στη βασική λογική του νομοσχεδίου που είναι ο εξορθολογισμός και τελικά η μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Εξάλλου μια τέτοια αύξηση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την ανάγκη διασφάλισης της εφαρμογής των προγραμμάτων του ΕΟΑΝ καθώς επίσης και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του (όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση). Ήδη σήμερα μια σειρά αρμοδιοτήτων του ΕΟΑΝ όπως π.χ. η αξιολόγηση νέων προτάσεων για ΣΕΔ από υπόχρεους ή ακόμη ο έλεγχος της λειτουργίας των ΣΕΔ, έχουν ανατεθεί από τον ΕΟΑΝ σε εξωτερικούς συνεργάτες (ιδιωτικές εταιρίες) παρότι ο Οργανισμός έχει στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό που θα μπορούσε να αναλάβει τα συγκεκριμένα αντικείμενα χωρίς επιπλέον κόστος.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:05 | ΠΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Καλωσορίζω την προσπάθεια αναμόρφωσης του νόμου για την ανακύκλωση.
  Με απογοήτευση διαπιστώνω ότι για ακόμη μια φορά οι προτάσεις του κλάδου δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν.
  Ζητείται αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΟΑΝ 50% χωρίς να έχει αξιολογηθεί η προσφορά του στον κλάδο.
  Πόσο δηλαδή βοήθησε τα συστήματα για να πετύχουν τους σκοπούς της ανακύκλωσης.
  Καθώς τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύ συζήτηση για την κρίση αλλά και την μεταμόρφωση της Ελληνικής οικονομίας βλέπω εκ του αποτελέσματος ότι
  πολύ λίγοι έχουν καταλάβει τα προβλήματα και ακόμα λιγότεροι θέλουν να βοηθήσουν.
  Στην αγορά κρινόμαστε καθημερινά εκ του αποτελέσματος. Το σύστημα μας σε διάρκεια 3 ετών τοποθέτησε περισσότερα από 5.000 σημεία ανακύκλωσης στην Ελλάδα, από Αθήνα μέχρι Έβρο και Καστελόριζο.
  Πείτε μας λοιπόν πως θα πετύχουμε τους στόχους της ανακύκλωσης που θέτει η Ευρωπαϊκή ένωση όταν :
  Δεν έχετε καταφέρει να επιβάλλετε κυρώσεις ούτε σε μια εταιρεία στην Ελλάδα που διαφεύγει της εισφοράς ανακύκλωσης !
  Όταν δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποιες ποσότητες και ποια είδη αποβλήτων θα προσμετρούνται στους Εθνικούς στόχους.
  Ποια είναι η ευθύνη σας κύριοι όταν για να απαντήσετε σε ένα ερώτημα κάνετε περισσότερο από 6 μήνες.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:37 | ΣΥΔΕΣΥΣ – ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

  Στο άρθρο 8 (Εισφορά ΣΕΔ στον ΕΟΑΝ) αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς από 2% σε 3% επί των ετήσιων χρηματικών εισφορών που καταβάλουν τα ΣΕΔ στον ΕΟΑΝ. Η επιπλέον αύξηση αυτή συνεπάγεται αύξηση των ετήσιων εσόδων ΕΟΑΝ από 0,5-0,7 εκατομμύρια ευρώ-κατ’ εκτίμηση της αιτιολογικής έκθεσης του σ/ν.

  Η συγκεκριμένη διάταξη απηχεί την εισπρακτική λογική και την εξόφθαλμη επιδίωξη περαιτέρω οικονομικής ενδυνάμωσης του ΕΟΑΝ. Επιδιώκεται ξεκάθαρα η οικονομική αποδυνάμωση και άρα υπολειτουργία των ΣΕΔ, με ταυτόχρονη περαιτέρω ενδυνάμωση και πλήρη επικυριαρχία του ΕΟΑΝ.

  Επίσης η λανθασμένη πολιτική της έγκρισης και άλλων ΣΕΔ ανά ρεύμα ανακύκλωσης με σκοπό την «εξυπηρέτηση του ανταγωνισμού» είχε ως αποτέλεσμα την δραστική μείωση των εισφορών ανά ΣΕΔ.

  Θεωρούμε λοιπόν πως οι πόροι που εισρέουν στον ΕΟΑΝ μέσω των χρηματικών εισφορών των ΣΕΔ επαρκούν πλήρως για την λειτουργία και την εκπλήρωση των στόχων και των σκοπών αυτού.

  Πρόταση :
  Το ποσοστό εισφοράς των ΣΕΔ προς τον ΕΟΑΝ να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:50 | ΒΑΓΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)

  -Η αύξηση εισφοράς προς τον ΕΟΑΝ από 2% σε 3% επί των ετήσιων χρηματικών εισφορών, είναι σημαντική και αδικαιολόγητη. Η αύξηση 3% συνιστά 50% αύξηση της υπάρχουσας εισφοράς, ενώ οι χρηματικές εισφορές των Συστημάτων μειώνονται κατ’ έτος λόγω μείωσης των δηλωθέντων ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά.
  Τα ΣΕΔ δεν μπορούν να καταβάλλουν την αύξηση καλύπτοντας ίσως αυτήν από τις χρηματικές εισφορές των νέων υπόχρεων, που όμως δεν εγγράφονται.
  Επίσης σύμφωνα με τις αντοχές της αγοράς στην παρούσα οικονομική συγκυρία, τα ΣΕΔ μείωσαν την χρηματική εισφορά σε επιμέρους προϊόντα, προκειμένου να ελαφρύνουν τον υπόχρεο και τον τελικό καταναλωτή. Συνεπώς,
  Δεν είναι δίκαιο να αυξηθεί η εισφορά των ΣΕΔ προς τον ΕΟΑΝ.