• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΔΕΣΥΣ - ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ' | 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:25

    Στο άρθρο 9 (Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία άνω του ενός ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται στα ίδια ρεύματα αποβλήτων) του σ/ν, επιχειρείται η μεταφορά μέσω της αγοράς ποσοτήτων από το ΣΕΔ που υπερκαλύπτει τον ετήσιο στόχο του στο ΣΕΔ που υπολείπεται αυτού, με αντίστοιχη λήψη ως αντίτιμο των χρηματικών εισφορών που αντιστοιχούν στις ποσότητες αυτές από το ΣΕΔ που έχει υπερκαλύψει τον στόχο. Η μεταφορά αυτή συντελείται κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ του ΕΟΑΝ κατόπιν εισήγησης του ΓΔ του. Αναφέρεται επίσης πως εφόσον γίνει χρήση για δύο συνεχόμενα έτη από το ΣΕΔ, τότε υποχρεωτικά αναθεωρείται ο φάκελος λειτουργίας του, χωρίς να επεξηγεί ουσιαστικά τι ακριβώς σημαίνει αυτή η υποχρεωτική αναθεώρηση. Το σ/ν, πέραν του άστοχου διαχωρισμού σε «καλά ή κακά ΣΕΔ», καθιερώνει την αγοραπωλησία ποσοτήτων αποβλήτων μεταξύ των ΣΕΔ, χωρίς όμως να καθορίζει την διαδικασία που θα συντελείται όλο αυτό. Δεν αναφέρει πως πρακτικά θα λειτουργήσει ο μηχανισμός αγοράς ποσοτήτων αποβλήτων από το ένα ΣΕΔ στο άλλο, αρκούμενο στην γενίκευση ότι θα αποφασίζεται από το ΔΣ του ΕΟΑΝ κατόπιν εισήγησης του επί παντός εισηγούμενου ΓΔ του. Η «σύλληψη» πρωτίστως της ιδέας της αγοραπωλησίας αυτή καθεαυτή, αλλά και η ασάφεια ως προς την τρόπο που θα διενεργείται, καθιστά εντελώς απαράδεκτη την θεσμοθέτηση μια τέτοιας διαδικασίας μέσω της ανωτέρω διάταξης. Η Πολιτεία και το αρμόδιο υπουργείο αντί να καθιερώσει ένα πλαίσιο κανόνων λειτουργίας μεταξύ των ΣΕΔ ομοειδών ρευμάτων αποβλήτων, προέβη, εσφαλμένα βέβαια, στην αναγνώριση ομοειδών ΣΕΔ, χωρίς προηγούμενα και μέχρι και σήμερα να έχει θεσπίσει τέτοιους κανόνες και παραταύτα μέσω του σ/ν επιχειρεί να θεσμοθετήσει μια ιδιότυπη συναλλαγή/δοσοληψία μεταξύ των ΣΕΔ, με το πρόσχημα της δήθεν εύρυθμης λειτουργίας των ΣΕΔ με το ίδιο αντικείμενο, της ορθής κατανομής των χρηματικών εισφορών, τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ τους και την ελαχιστοποίηση του κόστους των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης. Αδυνατούμε πραγματικά να κατανοήσουμε πως μέσω της θεσμοθέτησης της αγοράς αποβλήτων μπορούν να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι που αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του σ/ν. Πρόταση : Επιβάλλεται λοιπόν και μάλιστα άμεσα αντί της ανωτέρω «ρυθμίσεως», η Πολιτεία να προβεί στην θέσπιση βασικών κανόνων λειτουργίας μεταξύ των ΣΕΔ. Ειδικότερα για παράδειγμα στο ρεύμα αποβλήτων συσσωρευτών αυτοκινήτου και βιομηχανίας λειτουργούν ΣΕΔ με μετόχους που δραστηριοποιούνται παράλληλα και στην ανακύκλωση του αποβλήτου των συσσωρευτών. Η Πολιτεία όμως έως τώρα δεν έχει καθιερώσει το ισοζύγιο μάζας για τα εργοστάσια ανακύκλωσης, ήτοι καταμέτρηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων ποσοτήτων αποβλήτων/ανακτώμενου υλικού από και προς τα εργοστάσια. Συνεπώς πόσο αξιόπιστη και ορθολογική είναι η κάλυψη των στόχων ΣΕΔ με την ανωτέρω μετοχική σύνθεση και υλοποιήσιμη η μεταβίβαση ποσοτήτων δια της αγοράς που επιχειρεί το σ/ν;