• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Μαυριάς (Ecoelastika AE)' | 5 Δεκεμβρίου 2014, 16:26

    Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την κατάθεση της ετήσιας έκθεσης των ΣΕΔ στον ΕΟΑΝ, δεδομένου ότι απαιτούνται τουλάχιστον 3 μήνες για την συλλογή και την επεξεργασία του συνόλου των διαχειριστικών και οικονομικών στοιχείων ώστε να συμπληρωθεί η έκθεση. Κατά συνέπεια προτείνουμε την 30 Απριλίου ως καταληκτική ημ/νία για την υποβολή της ετήσιας έκθεσης