• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Μαυριάς (Ecoelastika AE)' | 5 Δεκεμβρίου 2014, 16:54
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θεωρούμε ότι η αύξηση από το 2% στο 3% (αύξηση 50%) είναι αδικαιολόγητη καθώς θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή. Με το σκεπτικό αυτό η ρύθμιση αντιβαίνει στη βασική λογική του νομοσχεδίου που είναι ο εξορθολογισμός και τελικά η μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Εξάλλου μια τέτοια αύξηση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την ανάγκη διασφάλισης της εφαρμογής των προγραμμάτων του ΕΟΑΝ καθώς επίσης και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του (όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση). Ήδη σήμερα μια σειρά αρμοδιοτήτων του ΕΟΑΝ όπως π.χ. η αξιολόγηση νέων προτάσεων για ΣΕΔ από υπόχρεους ή ακόμη ο έλεγχος της λειτουργίας των ΣΕΔ, έχουν ανατεθεί από τον ΕΟΑΝ σε εξωτερικούς συνεργάτες (ιδιωτικές εταιρίες) παρότι ο Οργανισμός έχει στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό που θα μπορούσε να αναλάβει τα συγκεκριμένα αντικείμενα χωρίς επιπλέον κόστος.