• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Χατζηλαζάρου (Οικονομολόγος)' | 7 Δεκεμβρίου 2014, 12:16
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να διερευνηθεί εάν ο ΕΟΑΝ έχει σήμερα: α) ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία ξεπερνούν τα 2.500.000 ευρώ (όπου τα 1.500.000 ευρώ είναι σε καταθέσεις προθεσμίας) β) ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 1.000.000 ευρώ γ) ετήσια επιχορήγηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ δ) ετήσια έξοδα μισθοδοσίας 250.000 ευρώ ε) ετήσιες δαπάνες (εκτός μισθοδοσίας) 200.000 ευρώ Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Γεν.Επιθεωρητής Δημοσίας Διοικήσεως Αξιότιμος κύριος Λέανδρος Ρακιντζής (Αρεοπαγίτης ε.τ.) στο ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ για τον ΕΟΑΝ διαπίστωσε ότι ""σειρά αποφάσεων του ΔΣ του Οργανισμού (ενδεικτικά καταγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο Γ.4), που αφορουν θεματα λειτουργίας του Οργανισμού και έχουν οικονομικές συνέπειες, δεν συμβαδίζουν με τα ισχύοντα στον λοιπό δημόσιο τομεα, με την παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας και την ανάγκη περιστολής κάθε αναγκαίας δαπάνης από τους φορείς του Δημοσίου"". Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αύξηση της χρηματικής εισφοράς των ΣΕΔ προς τον ΕΟΑΝ κατά 50%, ισούται με αύξηση των ετήσιων εσόδων του ΕΟΑΝ κατά περίπου 500.000 ευρώ και σε αντίστοιχη μείωση των χρημάτων των ΣΕΔ για ανακύκλωση κατά περίπου 500.000 ευρώ. Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εάν κριθεί ότι το ποσό των 500.000 ευρώ που θα αφαιρεθεί από τα ΣΕΔ δεν θα επηρεάσει τους στόχους της ανακύκλωσης, τότε μήπως θα πρέπει είτε το ποσό αυτό να διατεθεί για την ανακούφιση των συμπολιτών μας που μαστίζονται από την κοινωνική και οικονομική κρίση είτε να οδηγήσει σε μείωση των χρηματικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στα ΣΕΔ, αλλά ουσιαστικά πληρώνονται από τους ίδιους τους καταναλωτές-πολίτες (και άρα πάλι θα ανακουφιστούν οι συμπολίτες μας) ; Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να κριθεί και να αξιολογηθεί από τον Αξιότιμο κύριο Υπουργό, εάν η αύξηση της χρηματικής εισφοράς των ΣΕΔ προς τον ΕΟΑΝ κατά 50% (που ισούται με αύξηση των ετήσιων εσόδων του ΕΟΑΝ κατά περίπου 500.000 ευρώ), συνάδει με τη στοχοθεσία του Υπουργείου, το στόχο οικονομικής ανακούφισης των πολιτών, την παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας και την ανάγκη περιστολής κάθε αναγκαίας δαπάνης από τους φορείς του Δημοσίου, πόσο μάλλον όταν είναι ΝΠΙΔ, όπως ο ΕΟΑΝ.