• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΓΕΝΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)' | 8 Δεκεμβρίου 2014, 08:35

    -Στην παραγ. 2 του αρθ. 2 στο τελευταίο εδάφιο, λέει «Η έκθεση υποβάλλεται στον ΕΟΑΝ έως την 30η Μαρτίου κάθε έτους με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία». Να προστεθεί «… του προηγούμενου ημερολογιακού έτους».