• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων' | 8 Δεκεμβρίου 2014, 11:07
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρ.1: Θεωρούμε καταρχήν θετική τη σύσταση επιτροπής με σκοπό τη διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη σύσταση της επιτροπής θεωρούμε ότι χρήζει αποσαφήνισης η συμμετοχή δύο (2) εκπροσώπων των εταιρειών ανακύκλωσης αποβλήτων. Συγκεκριμένα ζητάμε να διευκρινιστεί πώς και από ποιον θα γίνεται η επιλογή τους καθώς και από ποιους κλάδους ανακύκλωσης αποβλήτων θα προέρχονται. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε, οι εκπρόσωποι των εταιρειών ανακύκλωσης αποβλήτων να προέρχονται καταρχήν από όλους τους τομείς ανακύκλωσης αποβλήτων και να εναλλάσσονται ανά 6μηνο. Επίσης, σε περίπτωση που συζητείται θέμα που αφορά συγκεκριμένο ειδικό ρεύμα αποβλήτων, στις συνεδριάσεις να καλείται υποχρεωτικά και εκπρόσωπος των εταιρειών ανακύκλωσης που δραστηριοποιούνται σε αυτό το ρεύμα αποβλήτων, αν και εφόσον δεν υπάρχει ήδη εκπρόσωπός τους. Σε αυτό το σημείο, ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων, όντας ο μοναδικός συλλογικός εκπρόσωπος των εταιριών ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων και εκπροσωπώντας πάνω από 90 αδειοδοτημένες ελληνικές επιχειρήσεις, είμαστε διατεθειμένοι και κατά την γνώμη μας οι καθ’ ύλην αρμόδιοι να συνεργαστούμε προκειμένου να οριστεί – επιλεγεί ο εκπρόσωπος του κλάδου στην επιτροπή διαβούλευσης. Ολοκληρώνοντας, καλό θα ήταν το εδάφιο (η), να διαμορφωθεί ως εξής: «Εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Τελικής Αξιοποίησης Αποβλήτων», καθώς έτσι αποσαφηνίζεται πλήρως ο κλάδος των επαγγελματικών φορέων που αυτό το εδάφιο αφορά, διαχωρίζοντάς τον από τον κλάδο των εταιρειών ανακύκλωσης του εδαφίου (ζ) που εκπροσωπεί ο Σύνδεσμός μας.