• Σχόλιο του χρήστη 'ANTIPOLLUTION ANE' | 8 Δεκεμβρίου 2014, 11:41

    Ενώ για τις απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές δύνεται η δυνατότητα εξαίρεσης σε περίπτωση τεκμηριωμένης πρότασης για την οργάνωση της συλλογής αποβλήτων, κάτι αντίστοιχο δεν προβλέπεται για τους χώρους μαζικής συνάθροισης κοινού και μέσω μαζικής μεταφοράς. Επιβάλλεται η χωριστή συλλογή αποβλήτων τεσσάρων ροών (δλδ. έξι γιατί δεν έχουν συμπεριληφθεί τα αστικά και τα οργανικά απόβλητα) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα τεχνο-οικονομικά δεδομένα και οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν στους χώρους αυτούς ακόμη και αν υπάρχει η δυνατότητα για διαχωρισμένη συλλογή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόβλεψη για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που μεταφέρουν πάνω από 100 επιβάτες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν αυτά έχουν τους κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους και τις υποδομές για την λειτουργία αυτή, αλλά και αν το υπάρχων σε αυτά προσωπικό επαρκεί για να φέρει και αυτή την εργασία σε πέρας. Πρόταση μας είναι το συγκεκριμένο άρθρο να τροποποιηθεί και να λάβει υπόψη του, τις οικονομικές και τεχνικές συνθήκες που επικρατούν σε χώρους μαζικής συνάθροισης και όπου είναι εφικτό να υπάρχει ο διαχωρισμός των υλικών και όπου όχι να ακολουθηθεί ένα σύστημα με τρεις κάδους ένα για ανακυκλώσιμα, ένα για αστικά απορρίμματα και ένα για οργανικά, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την εφαρμογή της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.