• Σχόλιο του χρήστη 'ANTIPOLLUTION ANE' | 8 Δεκεμβρίου 2014, 11:32
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο Μέρος Β. Νομοθετικές Ρυθμίσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι: «Συστήνεται συμβουλευτική επιτροπή με σκοπό τη διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση.» Θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα συσταθεί η συμβουλευτική επιτροπή με σκοπό τη διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Πως δηλαδή ακριβώς θα γίνει η επιλογή των εκπροσώπων πχ των εταιρειών ανακύκλωσης και των οικολογικών οργανώσεων; Δεδομένου του ενδιαφέροντος που θα προκύψει, προτείνεται τα μέλη των εκπροσώπων εταιρειών ανακύκλωσης αποβλήτων να είναι περισσότερα στον αριθμό.