• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξης Καλμπούρος' | 8 Δεκεμβρίου 2014, 11:04

    Εφόσον από το ίδιο το άρθρο προβλέπεται η χωριστή διαλογή 4 ρευμάτων συν 5ο ρεύμα τα βιοαπόβλητα, η μεταφορά δια θαλάσσης σύμμεικτων απορριμμάτων δεν έχει νόημα, εκτός ελαχίστων και συγκεκριμένων περιπτώσεων η οποίες πρέπει να αναφέρονται ρητά. Το κόστος μεταφοράς είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με την επιτόπου επεξεργασία, αφού το κόστος μεταφοράς για ένα έτος καλύπτει τις περισσότερες φορές το κόστος εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων, ενώ η μεταφορά των ανακυκλώσιμων είναι σημαντική οικονομικότερη αφού εκτρέπεται μεγάλο μέρος των οργανικών που είναι το βαρύτερο και ποσοτικά μεγαλύτερο κλάσμα των ΑΣΑ.