• Σχόλιο του χρήστη 'Κανακόπουλος Δ., Πρόεδρος ΣΕΚ' | 8 Δεκεμβρίου 2014, 11:55

    Για τα σημαντικά προβλήματα: Να επιτρέπεται η θαλάσσια μεταφορά και με βάση αιτιολογημένη έκθεση του υπόχρεου ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της εγκατάστασης προγράμματος διαλογής στη πηγή των βιοαποβλήτων (μονάδα κομποστοποίησης, μηχανικοί κομποστοποιητές, οικιακή κομποστοποίησης, κλπ). Για τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα και «πράσινα» απόβλητα να αποτρέπεται η μεταφορά δια θαλάσσης, αφού το κόστος τοπικής επεξεργασίας είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση το κόστος μεταφοράς μερικών μόλις μηνών.