• Σχόλιο του χρήστη 'Ναπολέων Πιάκης' | 27 Μαρτίου 2015, 15:42

    Παρ. 1 Ειδικότερα σε προστατευόμενες περιοχές θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρότεροι κανονισμοί που θα περιγράφονται σαφώς από τους εφαρμοστικούς νόμους (ΚΥΑ & ΠΔ). Επίσης θα πρέπει να δίνονται και ανάλογα ανταποδοτικά κίνητρα για την εφαρμογή των κανονισμών αυτών ώστε η καλλιέργεια σε προστατευόμενες περιοχές να μην έχει μόνο περιορισμούς αλλά και κίνητρα για εφαρμογή φιλικότερων περιβαλλοντικών πρακτικών. Ναπολέων Πιάκης, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας