• Σχόλιο του χρήστη 'Σαλβατώρ Λεβής' | 29 Μαΐου 2015, 17:48

    Αρθρο 5.1: Επιδιώκεται η δημιουργία ειδικού δικτύου αγωνιστικής ιππασίας στο νοτιοδυτικό τμήμα του Πάρκου, εντός της ζώνης Β4. Θα ήταν χρήσιμο να οργανωθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα σε συνεργασία με τον σημαντικό αριθμό ιππικών ομίλων της περιοχής καθώς και με την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας. Μέσω μιας τέτοιας συνεργασίας και η σχετική δραστηριότητα θα αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα αλλά και να υπάρχει μία πηγή εσόδων μέσω της οιργάνωσης αγώνων, δραστηριοτήτων κλπ.