Άρθρο 05: Προσβάσεις, κυκλοφορία και χώροι στάθμευσης

1. Γενικές αρχές

Για την συνολική οργάνωση του χώρου, των προσβάσεων και της κυκλοφορίας εσωτερικά και περιμετρικά του Κτήματος Τατοϊου και κατόπιν προηγούμενης έγκρισης των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ, ορίζονται τα παρακάτω:

 

Οριοθετείται ο Κεντρικός Πυρήνας του Πάρκου εντός του χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου.

Οργανώνεται η πρόσβαση, η εσωτερική κυκλοφορία και η μετακίνηση στο σύνολο του Πάρκου με τρένο, λεωφορείο, ΙΧ, πούλμαν, ποδήλατο και πεζή. Ειδικότερα:

Οργανώνονται τρεις κύριες πύλες (Βαρυμπόμπης, Λεύκας, Κρυονερίου) και συμπληρωματικές δευτερεύουσες που σχετίζονται με δραστηριότητες μικρότερης επισκεψιμότητας.

Ενισχύεται η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και η συνδυαστική μετακίνηση “τρένο – ποδήλατο”.

Δημιουργείται λεωφορειακή γραμμή που, διερχόμενη από τον σιδηροδρομικό σταθμό Δεκελείας, τερματίζει στη θέση Πλατιά Φελίκια και καλύπτει την πρόσβαση στα περισσότερα σημεία του Πάρκου.  Δημιουργείται λεωφορειακή γραμμή που συνδέει τον ΣΣ Αγίου Στεφάνου με την Πύλη Κρυονερίου.

Επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών αποκλειστικά στη λεωφόρο Τατοΐου. Για τον έλεγχο των μηχανοκίνητων μέσων στις εισόδους του Κτήματος εφαρμόζονται είτε τεχνικά έργα (μπάρες, διαμορφώσεις) είτε συνεχής αστυνόμευση.

Στο υπόλοιπο τμήμα του Πάρκου η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο στα οχήματα άμεσης ανάγκης (πυροσβεστική, αστυνομία), στα οχήματα τροφοδοσίας, σε οχήματα απαραίτητα για την υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής και σε οχήματα για τη μεταφορά ΑΜΕΑ.

Για την πρόσβαση με αυτοκίνητο εξασφαλίζονται σε αντιστοιχία με τις πύλες και τις δραστηριότητες οργανωμένοι χώροι στάθμευσης.  Για τα αυτοκίνητα των εργαζομένων εξασφαλίζεται συγκεκριμένος χώρος στάθμευσης σε προκαθορισμένο χώρο στον Κεντρικό Πυρήνα.

Επιτρέπεται σε όλη την έκταση του Πάρκου η μετακίνηση με ποδήλατα και ιππήλατα αμαξίδια.

Επιτρέπεται η κατασκευή μονής σιδηροδρομικής γραμμής χαμηλών ταχυτήτων, όπως ενδεικτικά απεικονίζεται στο πρωτότυπο σχεδιάγραμμα Χ03.

Επιδιώκεται η οργανωμένη σήμανση του δικτύου μονοπατιών του ορεινού συγκροτήματος της Πάρνηθας με πληροφορίες σχετικές με το Πάρκο ώστε να ενισχυθεί η προσέλευση πεζοπόρων ορειβατών.

Επιδιώκεται η δημιουργία ειδικού δικτύου αγωνιστικής ιππασίας στο νοτιοδυτικό τμήμα του Πάρκου, εντός της ζώνης Β4.

Επιδιώκεται η δημιουργία ειδικού δικτύου αγωνιστικής ποδηλασίας στο βορειοανατολικό τμήμα του Πάρκου εντός της ζώνης Β4. Το δίκτυο αξιοποιεί τα υφιστάμενα μονοπάτια και προορίζεται για οργανωμένους αγώνες ορεινής ποδηλασίας, οι οποίοι θα τελούν υπό την εποπτεία του Φορέα Διαχείρισης του Τατοίου.

Επιδιώκεται η συνεργασία με τους όμορους Δήμους, την Περιφέρεια, τον ΟΣΕ και την ΕΘΕΛ για την ενίσχυση της προσβασιμότητας μέσω τεχνικών έργων και δράσεων.

 

2. Κεντρικός Πυρήνας

Ο Κεντρικός Πυρήνας του Πάρκου «ΚΠ» επιφάνειας 1510 στρέμματα  οριοθετείται, όπως εξειδικεύεται στο αρθρο 4 της παρούσης.

 

3. Πύλες του Πάρκου.

Ορίζονται 16 πύλες στο σύνολο του Πάρκου Π1 έως Π16 που περιγράφονται με τα αντίστοιχα σύμβολα χρώματος πορτοκαλί στο πρωτότυπο σχεδιάγραμμα Χ03. Διακρίνονται σε τρεις κύριες πύλες Π1 έως Π3 και δεκατρείς δευτερεύουσες, Π4 έως Π9 στην περιφέρεια του Πάρκου και Π10 έως Π16 στην περίμετρο του Κεντρικού Πυρήνα.

 

α. κύριες πύλες

Είναι σηματοδοτημένες είσοδοι με εξυπηρέτηση λειτουργιών πληροφόρησης – ενημέρωσης, πωλητηρίου, αναψυκτηρίου, διάθεσης ποδηλάτων, ενοικίασης μονίππων, και είναι οι εξής :

 • Π1, Νέα Πύλη Βαρυμπόμπης, στη συμβολή των οδών Τατοΐου και Ερυθραίας, εντός της ζώνης Β4. Διαμορφώνεται υπαίθριος χώρος έκτασης 1 στρέμματος. Πιο αναλυτικά:

Το κτίριο ΚΖ-01 στεγάζει χρήσεις υποδοχής στο Πάρκο (πληροφορίες, χώροι υγιεινής, πωλητήριο). Κατασκευάζεται περίπτερο αναψυκτηρίου, περίπτερο για την διάθεση ποδηλάτων και στέγαστρο ιππήλατων αμαξιδίων. Η πρόσβαση συνδυάζεται με τον κύριο χώρο στάθμευσης «P1» επί της οδού Ερυθραίας.

 • Π2, Πύλη Λεύκας, επί της λεωφόρου Δεκελείας, στο όριο του Κεντρικού Πυρήνα, εντός της ζώνης Δ3. Διαμορφώνεται υπαίθριος χώρος έκτασης 0,5 στρέμματα. Πιο αναλυτικά:

Κατασκευάζονται περίπτερα για την στέγαση του χώρου πληροφόρησης, των χώρων υγιεινής, του πωλητηρίου, της διάθεσης των ποδηλάτων και στέγαστρο ιππήλατων αμαξιδίων. Συνδυάζεται με τον κύριο χώρο στάθμευσης «P2»  της Λεύκας.

 • Π3, Πύλη Κρυονερίου, κοντά στο νεκροταφείο του Κρυονερίου, εντός της ζώνης Β4. Διαμορφώνεται υπαίθριος χώρος έκτασης 1 στρέμματος. Πιο αναλυτικά:

Χρησιμοποιείται το κτίριο ΚΖ-03 για να στεγάσει χρήσεις υποδοχής στο Πάρκο (πληροφορίες, χώροι υγιεινής, πωλητήριο) και το κτίριο ΚΖ-02 ως χώρος φύλακα. Συμπληρωματικά κατασκευάζεται περίπτερο για την διάθεση των ποδηλάτων και στέγαστρο ιππήλατων αμαξιδίων. Συνδυάζεται με τον κύριο χώρο στάθμευσης «P3» Κρυονερίου.

 

β. δευτερεύουσες πύλες

Οι δευτερεύουσες πύλες του Πάρκου είναι σηματοδοτημένες φυλασσόμενες είσοδοι. Σε εκάστη διαμορφώνεται υπαίθριος χώρος έκτασης 0,2 στρέμματα. Είναι οι εξής:

 

β1. Περιφερειακά στο Πάρκο

 • Π4. Πύλη ιππικών ομίλων στην ζώνη Β4.
 • Π5. Πύλη Φυλακίου Βαρυμπόμπης, στην ζώνη Β4.
 • Π6. Πύλη Λατομείου, στην ζώνη Β4.
 • Π7. Βόρεια Πύλη, στην ζώνη Δ2.
 • Π8. Πύλη Μαχουνίων, στην ζώνη Δ1.
 • Π9. Πύλη Κλειδιού, στην ζώνη Δ1.

 

β2. Επί της περιμέτρου του Κεντρικού Πυρήνα

 • Π10. Νοτιοδυτική Πύλη, στην ζώνη Δ3.
 • Π11. Πύλη Ελαιώνα, (είσοδος τροφοδοσίας), στην ζώνη Δ3.
 • Π12. Βορειοδυτική Πύλη, στην ζώνη Δ2.
 • Π13. Πύλη Sturm, (είσοδος προσωπικού), στην ζώνη Δ2.
 • Π14. Πύλη Προφήτη Ηλία, στην ζώνη Δ2.
 • Π15. Ανατολική Πύλη, στην ζώνη Δ3.
 • Π16. Νοτιοανατολική Πύλη, στην ζώνη Δ3.

 

4. Χώροι στάθμευσης.

Ορίζονται 11 χώροι στάθμευσης στο σύνολο του Πάρκου Ρ1 έως Ρ11 που περιγράφονται στο πρωτότυπο σχεδιάγραμμα Χ 03 με τις αντίστοιχες κλειστές πολυγωνικές συνεχείς γραμμές χρώματος καφέ. Διακρίνονται σε τρεις κύριους Ρ1 έως Ρ3, σε τέσσερις δευτερεύοντες Ρ4 έως Ρ7  και σε τέσσερις μικρούς Ρ8 έως Ρ11.

 

α. Κύριοι χώροι στάθμευσης

 • Ρ1. Κύριος χώρος στάθμευσης Νέας Πύλης Βαρυμπόμπης, επί της οδού Ερυθραίας, στη ζώνη Β4, καταλαμβάνει χώρο 35 στρεμμάτων, είναι δυναμικότητας 1000 θέσεων αυτοκινήτων, 75 θέσεων τουριστικών λεωφορείων και 25 θέσεων αυτοκινούμενων τροχόσπιτων.
 • Ρ2. Κύριος χώρος στάθμευσης Πύλης Λεύκας, στη ζώνη Δ3, καταλαμβάνει χώρο 20,650 στρεμμάτων, είναι δυναμικότητας  250 θέσεων αυτοκινήτων και 10 θέσεων τουριστικών λεωφορείων.
 • Ρ3. Κύριος χώρος στάθμευσης Πύλης Κρυονερίου, στη ζώνη Β4, καταλαμβάνει συνολικό χώρο 15 στρεμμάτων, είναι δυναμικότητας  500 θέσεων αυτοκινήτων και 10 θέσεων τουριστικών λεωφορείων.

 

β. δευτερεύοντες χώροι στάθμευσης

Οι δευτερεύοντες χώροι στάθμευσης έχουν έκταση 1,2 στρεμμάτων έκαστος και δυναμικότητας 50 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, και είναι οι εξής:

 • Ρ4. Δευτερεύων χώρος στάθμευσης στρατώνων, στη ζώνη Δ2.
 • Ρ5. Δευτερεύων χώρος στάθμευσης Sturm, στη ζώνη Δ2.
 • Ρ6. Δευτερεύων χώρος στάθμευσης Μαχουνίων, στη ζώνη Δ1.
 • Ρ7. Δευτερεύων χώρος στάθμευσης Μακρυχώραφου, στη ζώνη Δ1.

 

γ. μικροί χώροι στάθμευσης

Οι μικροί χώροι στάθμευσης του Πάρκου, έχουν έκταση 0,4 στρεμμάτων έκαστος και δυναμικότητας 15 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, και  είναι οι εξής :

 • Ρ8. Μικρός χώρος στάθμευσης Φυλακίου Βαρυμπόμπης, στη ζώνη Β4.
 • Ρ9. Μικρός χώρος στάθμευσης Λατομείου, στη ζώνη Β4.
 • Ρ10. Μικρός χώρος στάθμευσης Πλατάνου, ζώνη Δ3.
 • Ρ11. Μικρός χώρος στάθμευσης «Πλατιά Φελίκια», ζώνη Δ1.

 

5 . Δίκτυα κυκλοφορίας

α. Υπερτοπικό δίκτυο

Η λεωφόρος Τατοΐου αποτελεί το μοναδικό υπερτοπικό οδικό άξονα που διασχίζει το Πάρκο. Η λεωφόρος οριοθετείται και σημαίνεται, ώστε να απαγορεύεται η στάθμευση σε όλο το εντός του Πάρκου μήκος της. 

 

β. Δίκτυα εσωτερικής κυκλοφορίας

β1. κύριο δίκτυο

Ορίζεται το κύριο δίκτυο κυκλοφορίας, μήκους περί τα 12,5 χλμ, όπως σημειώνεται στο σχετικό πρωτότυπο σχεδιάγραμμα X 03 με γραμμή χρώματος κεραμιδί μεγάλου πλάτους. 

Το υπάρχον κύριο δίκτυο επισκευάζεται, συντηρείται και συμπληρώνεται με τη σύνδεση ΝΔ 1-1, Νέας Πύλης Βαρυμπόμπης «Π1» –  Πύλης Φυλακίου Βαρυμπόμπης «Π5», μήκους δρόμου 700μ, που σημειώνεται με την αντίστοιχη ανοικτή πολυγωνική διακεκομμένη γραμμή χρώματος καφέ στο σχετικό πρωτότυπο σχεδιάγραμμα X-03.

 

β2. δευτερεύον δίκτυο

Ορίζεται το δευτερεύον δίκτυο κυκλοφορίας, μήκους της τάξης των 120 χλμ όπως περιγράφεται στο σχετικό πρωτότυπο σχεδιάγραμμα X 03 με την ανοιχτή πολυγωνική διακεκομμένη γραμμή χρώματος καφέ μικρού πλάτους. 

Περιλαμβάνει το σύνολο του δασικού και αγροτικού δικτύου του Πάρκου, Το υπάρχον δευτερεύον δίκτυο επισκευάζεται, συντηρείται και συμπληρώνεται με τις επεκτάσεις ΝΔ2-2 έως ΝΔ 5-5, που περιγράφονται στο πρωτότυπο σχεδιάγραμμα Χ 03 με τις αντίστοιχες ανοιχτές πολυγωνικές διακεκομμένες γραμμές χρώματος καφέ:

 • ΝΔ 2-2, Σύνδεση χώρου στάθμευσης Πύλης Λεύκας «Ρ2» με χώρο αναψυχής του Πλατάνου ΧΑ-1 μήκος δρόμου 700μ,
 • ΝΔ 3-3 , Κυκλική σύνδεση χώρου αναψυχής Μακρυχώραφου ΧΑ-4 με το χώρο αναψυχής «Πλατιά Φελίκια» ΧΑ-7, μήκος δρόμων 5000μ,
 • ΝΔ 4-4, Σύνδεση περιοχής Μακρυχώραφου ΧΑ-4 με Πύλη Κλειδίου «Π9», μήκος δρόμου 1700μ.
 • ΝΔ 5-5, Σύνδεση της Νέας Πύλης Βαρυμπόμπης Π1 με την  Πύλη Φυλακίου Βαρυμπόμπης «Π5», παράλληλα στην λεωφόρο Τατοΐου, μήκος δρόμου 500μ.

 

γ.Δίκτυο μονοπατιών

Επιβάλλεται η διαβάθμιση, η καταγραφή και ο σαφής καθορισμός, η συντήρηση και η σήμανση του δικτύου των μονοπατιών του πάρκου.

 

δ. Σιδηροδρομική γραμμή

Η γραμμή σταθερής τροχιάς ΝΔ 6-6 είναι μονή και χαμηλής ταχύτητας, μήκους14 χλμ.Συνδέει τον ΣΣ Δεκελείας με τον χώρο αναψυχής στο Μακρυχώραφο ΧΑ-4. Και διαθέτει έξι στάσεις, όπως περιγράφεται στο σχετικό πρωτότυπο σχεδιάγραμμα X-03 με την ανοιχτή πολυγωνική διακεκομμένη γραμμή χρώματος γκρί. Η ακριβής θέση της γραμμής θα προσδιοριστεί με τις σχετικές μελέτες.

 • 7 Ιουνίου 2015, 22:55 | ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

  Πιστεύω ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα η πρόσβαση στο χώρο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.Στο θέμα αυτό η ΚΥΑ είναι ασαφής και ελλιπής. Αντ αυτού προβλέπει τεράστιους χώρους πάρκιγκ. Πρέπει να υπάρξει μελέτη σε συνεργασία με τους συγκοινωνιακούς φορείς για δημιουργία ενδιάμεσης στάσης τραίνου στα ΝΑ όρια του κτήματος, επίσης για την βελτίωση των παράδρομων της Εθνικής οδού, καθόσον η προτεινόμενη διαδρομή από ΣΣ Αγ.Στεφάνου στη Πύλη Κρυονερίου είναι βαριά επιβαρυμένη και διέρχεται μέσα από τον αστικό ιστό.

 • 7 Ιουνίου 2015, 22:43 | Μ.ΧΑΖΑΠΗ-Λ.ΦΕΡΜΕΛΗ-Ε.ΣΤΕΦΑΝΗ

  Στην προτεινόμενη σιδηροδρομική γραμμή (άρθρο 5, 5δ) να συμπεριληφθεί η σύνδεση της κεντρικής γραμμής με τις επιμέρους ενότητες (Ε1, Ε2 κ.λπ.), ενισχύοντας την προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικές δυσκολίες, καθώς και των πληθυσμιακών ομάδων 0-5 και άνω των 65 ετών.
  Επίσης:
  Εκτός από τα ιππήλατα αμαξίδια να υπάρχει δυνατότητα περιπάτου και με άλογο, πράγμα που προϋποθέτει την δημιουργία στάβλων με εκπαιδευμένα άλογα και πόνυ για μεγάλους και παιδιά. Θα μπορούσε να οριστεί διαδρομή παράλληλη με αυτή των ποδηλάτων.

 • 5 Ιουνίου 2015, 21:14 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΒΑΆΣ

  16 Πύλες, αλλά τόσα πάρκιν, χωρις κυκλοφοριακές μελέτες, χωρίς να περιγράφονται τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, χωρις διαγράμματα διαχείρησης του πλήθους, με μοναδικές προτεραιότητες να γεμίσουμε αυτοκίνητα να διαλύσουμε τις περιοχές ευρύτερες και εγγύτερες των σημείων πρόσβασης, με τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο και οικονομικό φόρτο μικρών Κοινοτοίτων όπως το Κρυονέρι, στο οποίο Δημοτική Αρχή και Αντιπολίτευση φαίνονται να ικανοποιούνται απο την νομιμοποίηση του χώρου του Κοιμητηρίου στο Κρυονέρι και των χώρων των Αθλητικών του εγκατάστεων που είναι παράνομες.Τα μονοπάτια που έγιναν δρόμοι στο Κρυονέρι (πχ) με δυσκολία χωρούν ενα αυτοκίνητο προς μια και μοναδική κατεύθυνση. Απορώ πως με τόση ευκολία οι δημοτικοί άρχοντες συμφωνούν με την ρύθμιση αυτή. Προφανώς προσβλέπουν στα έσοδα που θα υπάρξουν απο την χρήση των πάρκιν που είμαι βέβαιος οτι σε πρώτο ή δεύτερο στάδιο θα επιβαρυνθούν με εισητήριο. Οικονομιστικά και εδώ.
  Η ΚΥΑ και προφανώς οι μελετητες λειτούργησαν με κριτήρια οικονομίστικα. Ουτέ καν οικονομικά. Δεν έλαβαν ουτε κατ’ ελάχιστο υποψη τους την διεθνή εμπειρία στην δημιουργία, λειτουργία, οργάνωση και διαχείρηση ενος τόσο μεγάλου έργο για το οποίο ούτε η Δημόσια Διοίκηση ουτε οι Ελληνες μελετητές έχουν την παραμικρή εμπειρία, με αντιστοίχο έργο στην Ελλάδα.Συνοψόζοντας, πρέπει να μελετηθούν και να δωθούν αναπτυξιακές λύσεις σε θέματα, κοινωνικά, οικονομικά, κυκλοφοριακά, διαχείρησης του πλήθους, αλλά κυρίως ενος ξεκάθαρου και σωστά στοχευμένου στρατηγικού σχεδίου ως προς τους λόγους ανάπτυξης του συγκεκριμένου χώρου, τις στρατηγικές που πρέπει να αναπτυχθούν, ώστε μαζί με την σαφή και στέρεα οργανωτική δομή του σχήματος που θα αναλάβει το έργο και την διαχείρηση του χώρου στην συνέχεια να οργανώσει ένα project plan για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει μια εξαντλική διαβούλευση, οχι σαν αυτή που γίνεται με την ΚΥΑ εδώ.

 • 29 Μαΐου 2015, 20:50 | Απόστολος Μπιστίνας

  Κύριοι,

  Έχοντας εμπεριία από αντίστοιχα παλάτια με τον περιβάλοντα δασικό χώρο όπου κυριαρχούν η πεζή περιήγηση και αυτή με το ποδήλατο, απαγορεύοντας, επαναλαμβάνω απαγορεύοντας, την πρόσβαση με αυτοκίνητα κάθε τύπου, διαπιστώνω πως η μελέτη δεν προσανατολίζετε σ΄αυτόν τον σχεδιασμό. Επίσης η εγκατάσταση αναψυκτηρίων και γενικότερα χώρων εστίασης συμβαδίζει μόνο με την ελληνική ιδιαιτερότητα του φραπέ και των φίλων του ( ως νοοτροπία ). Ο χώρος μου είναι απόλυτα οικείος και δυστυχώς δεν προοστατεύεται ως εθνικός δρυμός το δάσος που το περιβάλλει, αφού με την ανοχή της αστυνομίας και του δασαρχείου λειτουργούν και πίστες moto cross. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα ακολουθήσει όταν στην περιοχή εγκατασταθούν και τα γνωστά συμφέροντα του καφέ, όπως έχει γίνει στην γειτονική Νέα Ερυθραία και Κηφισιά, όπου έχει επιβληθεί η οργάνωση των καφέ μπαρ με την ανοχή επανατου δήμου και της αστυνομίας.
  Στην περίπτωση που επιβληθεί ο σχεδιασμός με στόχο να έχουμε έσοδα κι από αυτή την δραστηριότητα η καταστροφή του δαασικού περιβάλλοντος είναι απόλυτα βέβαιη.
  Είναι επιβεβλημένο να εστιάσετε στην ιστορικότητα του χώρου η οποία μπορεί να προσελκύσει ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τέτοιους χώρους όπως ιστορικές κατοικίες και την διαχρονική τους χρήση, χωρίς να προσθέσετε κι εγκαταστήσετε κι εκεί τις καταστροφικές αστικές συνήθειες που έχουν καταστρέψει τον δασικό χαρακτηρα όπως στην γειτονική Βαρυμπόμπη, Κιθάρα, Ιπποκράτειο Πολιτεία κ.λπ.

  Είναι στην διάθεσή σας η αλληλογραφία με τις υπεύθυνες αρχές εδώ και δέκα χρόνια, μνημείο αδράνειας και αναποτελεσματικότητας.

  Με εκτίμηση,

  Απόστολος Μπιστίνας

 • 29 Μαΐου 2015, 17:48 | Σαλβατώρ Λεβής

  Αρθρο 5.1: Επιδιώκεται η δημιουργία ειδικού δικτύου αγωνιστικής ιππασίας στο νοτιοδυτικό τμήμα του Πάρκου, εντός της ζώνης Β4.

  Θα ήταν χρήσιμο να οργανωθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα σε συνεργασία με τον σημαντικό αριθμό ιππικών ομίλων της περιοχής καθώς και με την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας.

  Μέσω μιας τέτοιας συνεργασίας και η σχετική δραστηριότητα θα αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα αλλά και να υπάρχει μία πηγή εσόδων μέσω της οιργάνωσης αγώνων, δραστηριοτήτων κλπ.