• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 2 Ιουνίου 2015, 16:45

    Επιτέλους με την τροποποίηση του άρθρου 17 του ν, 3877/2010 ένα πάγιο αίτημα των Τεχνολόγων Γεωπονίας για την συμμετοχή τους στις εκτιμητικές διαδικασίες του ΕΛΓΑ γίνεται δεκτό. Όσον αφορά την κατανομή των βοσκοτόπων το βασικότερο είναι να καταγραφούν οι εκτάσεις σύμφωνα με τον νέο ορισμό που καθορίζει τον βοσκότοπο για να μπορέσουν οι εκτάσεις να ενεργοποιήσουν τα νέα δικαιώματα.Επίσης να εξαιρεθούν από την κατανομή των βοσκοτόπων οι κτηνοτροφικές μονάδες που είναι εντατικής μορφής (σταβλισμένα ζώα) γιατί στην πραγματικότητα δεν βόσκουν τα ζώα. Για τις μονάδες αυτές θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ενεργοποίησης των νέων δικαιωμάτων με άλλο τρόπο π.χ παραδόσεις γάλακτος, αριθμός ζώων. Επίσης οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην διαδικασία κατανομής των βοσκοτόπων γιατί γνωρίζουν καλύτερα τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται στην περιοχή τους και τις πραγματικές τους ανάγκες σε βοσκήσιμη γη. Τέλος ήταν λάθος κατά την γνώμη μου η ενεργοποίηση των νέων δικαιωμάτων να γίνει με την κατοχή βοσκοτόπου. Μπορούσε να βρεθεί άλλος τρόπος έτσι ώστε οι κτηνοτρόφοι σε όλη την χώρα να μην έχουν τις ανισότητες που δημιουργούνται από την διαθεσιμότητα της βοσκήσιμης γης.