• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνιος Β. Καπετάνιος' | 3 Ιουνίου 2015, 08:34

    Πρέπει στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 να υπάρξει συμπλήρωση, «ή υπάγονται σε κάποια εκ των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου 998/1979». Η παράγραφος 3 αντίκειται στο άρθρο 1 του παρόντος, που αναφέρεται στον ορισμό των βοσκήσιμων γαιών, σ’ αφορά στη συμπερίληψη δασών, αντίκειται στο άρθρο 1 του παρόντος, που αναφέρεται στον ορισμό των βοσκήσιμων γαιών.