• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνιος Β. Καπετάνιος' | 3 Ιουνίου 2015, 08:47

    Μένει ανοικτό το ζήτημα των ιδιωτικών βοσκήσιμων γαιών, και πώς αυτές διαχειρίζονται –το ζήτημα τούτο δεν αντιμετωπίζεται από το παρόν νομοσχέδιο. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο κύριος αυτών συμμετέχει στο σύστημα της βόσκησης, με υπολειπόμενες των δικαιωμάτων του εκτάσεις, που πρέπει να διατεθούν –τι γίνεται με αυτές; Καθώς και εκείνες που ο κύριός τους δεν συμμετέχει διότι δεν ασκεί το επάγγελμα του κτηνοτρόφου και θέλει να διαθέσει τις εκτάσεις του, ή, αντίθετα, αρνείται να τις διαθέσει. Πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι περιπτώσεις;