• Σχόλιο του χρήστη 'Ι. Γυφτέα' | 3 Ιουνίου 2015, 09:06

    Στο άρθ. 4, παρ.2, "Επιτρεπόμενη Δόμηση", χρειάζεται επαναδιατύπωση στο θέμα της επιπλέον δόμησης και πως αυτή υπολογίζεται (βάσει της υφιστάμενης). Στο προοίμιο της ΚΥΑ, χρειάζεται να γίνει αναφορά στο ΝΕΟ ΡΣΑ (Ν. 4277/14)