Άρθρο 04: Έργα κτιριακά, νέων εγκαταστάσεων, κατασκευών και διαμορφώσεων

1. Γενικές αρχές

Οι μελέτες αποκατάστασης και επανάχρησης των κτιρίων που βρίσκονται εντός του χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου οφείλουν να λάβουν τις εγκρίσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ.

 Επίσης, οι μελέτες αποκατάστασης και επανάχρησης του συνόλου των κτιρίων οφείλουν:

 • να προσδιορίζουν τεκμηριωμένα τη χρονική φάση στην οποία θα στοχεύουν μορφολογικά.
 • να εξασφαλίζουν την ενσωμάτωση της νέας χρήσης στα παλιά κελύφη κατά το δυνατόν χωρίς αλλοίωση της εξωτερικής μορφής και των εσωτερικών διαρρυθμίσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3028/2002 κατόπιν εγκρίσεων των υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ.
 • να εξασφαλίζουν το κατά το δυνατόν ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα. Στον παράγοντα αυτόν εμπεριέχεται η επανάχρηση των διαθέσιμων υπαρχόντων δομικών υλικών, η υιοθέτηση νέων υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και η προτεραιότητα στη χρήση ήπιων πηγών ενέργειας.

Στις μελέτες αποκατάστασης πέραν των κτιρίων εντάσσονται ο Κήπος και το Άλσος των Ανακτόρων, οι αλέες του Κεντρικού Πυρήνα, η παλιά περίφραξη, η εσωτερική πύλη, η πύλη του Φυλακίου της Βαρυμπόμπης και οι πέτρινες γέφυρες.

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων και των κτιριακών συνόλων  οφείλει να υπακούει σε ενιαίο σχεδιασμό.

Η διαμόρφωση των υπαιθρίων χώρων, των χώρων δασικής αναψυχής καθώς και οι κατασκευές περιπτέρων, στάσεων, πυλών εισόδου και παρατηρητηρίων οφείλουν  ομοίως να υπακούν σε ενιαίο σχεδιασμό.

Προβλέπεται η σήμανση του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων και των διαμορφώσεων του πάρκου με πληροφορίες σχετικές με την ιστορία του τόπου και των κτιρίων, και με τη νέα  λειτουργία του Πάρκου.

2. Επιτρεπόμενη Δόμηση

Η υφιστάμενη δόμηση του συνόλου των κτιρίων της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται σε15.056 μ2. Στην υφιστάμενη δόμηση δεν έχει προσμετρηθεί η επιφάνεια των προϋφισταμένων κτιρίων ΠΥ-1, ΠΥ-2, ΠΥ-3 και όσων άλλων η ύπαρξη πιθανόν τεκμηριωθεί. Η αποκατάσταση και επάνάχρηση των προϋφισταμένων κτιρίων επιτρέπεται πέραν της καθορισμένης δόμησης, εφόσον υπάρξει επαρκής τεκμηρίωσή τους.

Δίδεται η δυνατότητα, κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ, για την λειτουργία των κτιρίων να γίνουν οι απαραίτητες προσθήκες, που δεν θα υπερβαίνουν ανά κτίριο το ποσοστό 10% της δόμησης των υφισταμένων και προϋφισταμένων κτιρίων.  

Οι νέες εγκαταστάσεις και κατασκευές, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4α συνιστούν στοιχεία δασικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και δεν προσμετρούνται στη δόμηση.

3. Κωδικοποίηση υφιστάμενης δόμησης ανά ενότητα χρήσεων.

Στον κατωτέρω πίνακα αναγράφεται η υφιστάμενη δόμηση, και κωδικοποιείται έκαστο κτίριο εντασσόμενο στις ενότητες χρήσεων Ε1 έως Ε8 του άρθρου 2 της παρούσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥΠΑΛΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ (μ2)ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Ε1ΚΑ-01ΑΝΑΚΤΟΡΑ

3.100

μουσεία και συνοδευτικές χρήσεις (όπως γραφεία, πωλητήριο, καφέ – εστιατόριο, αίθουσα συνεδριάσεων) και χώροι λατρείας.
ΚΑ-02ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

465

ΣΥΝΟΛΟ Ε1  

3.565

 
Ε2ΚΒ-01ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΡΙΟ

245

γραφεία (σχετικά με τις δραστηριότητες και το χαρακτήρα του Πάρκου) ενδιαιτήματα προσωπικού, αστυνομικοί και πυροσβεστικοί σταθμοί, και χώροι φιλοξενίας με συνοδευτικές χρήσεις
ΚΒ-02ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

796

ΚΒ-03ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ

240

ΚΒ-04ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

170

ΚΒ-05αΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

80

ΚΒ-05βΑΠΟΘΗΚΗ

11

ΚΒ-06αΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1

200

ΚΒ-06βΟΙΚΙΑ ΟΔΗΓΩΝ 1

82

ΚΒ-06γΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2

116

ΚΒ-06δΟΙΚΙΑ ΟΔΗΓΩΝ 2

66

ΚΒ-07ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ

930

ΣΥΝΟΛΟ Ε2  

2.936

 
Ε3ΚΒ-08ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ

153

ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, κέντρα περιβαλλοντικής έρευνας και εκπαίδευσης, αρχεία, γραφεία (σχετικά με τις δραστηριότητες και το χαρακτήρα του Πάρκου), θερμοκήπιο, ιατρεία-σταθμοί Α΄ βοηθειών, ειδικότερα στο κτίριο ΚΒ-08 επιτρέπονται και χώροι εστίασης.
ΚΒ-09ΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑ

153

ΚΒ-10ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

64

ΚΓ-01ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ

416

ΚΓ-02ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ

100

ΚΓ-03ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

28

ΚΓ-04ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

60

ΣΥΝΟΛΟ Ε3  

974

 
Ε4ΚΓ-05ΟΙΚΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

275

γραφεία (σχετικά με τις δραστηριότητες και το χαρακτήρα του Πάρκου), καταστήματα, καταστήματα τροφίμων παραγόμενων στο Πάρκο, εργαστήρια, ιατρεία-σταθμοί Α΄ βοηθειών. Ειδικότερα στα κτίρια ΚΓ-05, ΚΓ-06, ΚΓ-07, ΚΔ-09 επιτρέπονται  και οι χώροι εστίασης.
ΚΓ-06ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

100

ΚΓ-07ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

376

ΚΓ-08ΕΡΓΑΤΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Α

288

ΚΓ-09ΕΡΓΑΤΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Β

182

ΚΓ-10αΕΡΓΑΤΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Γ

80

ΚΓ-10βΑΠΟΘΗΚΗ

30

ΚΓ-11ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ

90

ΚΓ-12ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

15

ΣΥΝΟΛΟ Ε4  

1.436

 
Ε5 ΚΔ-01ΠΑΛΑΙΟ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ

428

εγκαταστάσεις επεξεργασίας, τυποποίησης και πώλησης αγροτικών, κτηνοτροφικών και συναφών προϊόντων, με χαρακτήρα επιδεικτικό – αγροτουριστικό, εκθετήρια και εκθεσιακοί χώροι, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σταβλισμού έως έξι (6) ισοδύναμων ζώων, ειδικότερα και στο κτίριο ΚΔ-09 επιτρέπονται και χώροι εστίασης.
ΚΔ-02ΙΠΠΟΣΤΑΣΙΟ

420

ΚΔ-05αΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ

720

ΚΔ-05βΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ

185

ΚΔ-05γΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

35

ΚΔ-06αΜΑΝΔΡΑ-ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟ

155

ΚΔ-06βΜΑΝΔΡΑ-ΠΕΤΑΛΑ

48

ΚΔ-06γΜΑΝΔΡΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

166

ΚΔ-06δΜΑΝΔΡΑ-ΑΠΟΘΗΚΗ

8

ΚΔ-07ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ

108

ΚΔ-08ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

60

ΚΔ-09ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

300

ΚΔ-10ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ

580

ΚΔ-11αΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ

282

ΚΔ-11βΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ

22

ΣΥΝΟΛΟ Ε5  

3.517

 
Ε6 ΚΔ-03ΝΕΟ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ

1.498

πολιτιστικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, εκπαιδευτικά κέντρα, κέντρα πληροφόρησης και συνοδές χρήσεις.
ΚΔ-04ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ

190

ΣΥΝΟΛΟ Ε6  

1.688

 
Ε7ΚΕ-01ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ

80

Ιερός Ναός, Κοιμητήριο, μουσείο.
ΚΕ-02ΝΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

86

ΚΕ-03ΦΥΛΑΚΙΟ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΑΦΩΝ

114

ΣΥΝΟΛΟ Ε7  

280

 
Ε8 ΚΖ-01ΦΥΛΑΚΙΟ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ

60

εγκαταστάσεις εισόδου πληροφόρηση, ενοικίαση ποδηλάτων, φύλαξης πωλητήριο, χώροι υγιεινής.
ΚΖ-02ΦΥΛΑΚΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

150

ΚΖ-03ΣΤΑΒΛΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

60

ΚΖ-04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ

130

ΣΥΝΟΛΟ Ε8  

400

 
 ΚΖ-05ΦΥΛΑΚΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ

80

στάση περιπατητών, ορειβατικό καταφύγιο περιβαλλοντικό  παρατηρητήριο.
 ΚΖ-06ΣΤΑΒΛΟΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

180

κέντρο περίθαλψης αγρίων ζώων
ΣΥΝΟΛΟ  

260

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

15.056

 

4. Νέες εγκαταστάσεις, κατασκευές και διαμορφώσεις

α. Νέες εγκαταστάσεις

Επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων για τις ανάγκες σταβλισμού των αλόγων, των προβάτων και των αγελάδων και στεγάστρων για την προφύλαξη των ιππήλατων αμαξιδίων του Πάρκου. Επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων για τις ανάγκες στέγασης των αγροτικών μηχανημάτων και εργαλείων.  Οι όροι και οι περιορισμοί για τις εγκαταστάσεις σταβλισμού είναι αυτοί που προβλέπονται από το Ν.4056/12-3-2012.

β. Κατασκευές

β1. Περίπτερα  

Επιτρέπεται η κατασκευή μιας τυπικής μονάδας ελαφράς κατασκευής, για την στέγαση των  λειτουργιών  των αναψυκτηρίων, των χώρων υγιεινής, της ενοικίασης ποδηλάτων, της πληροφόρησης και των πωλητηρίων. Οι κατασκευές χωροθετούνται στις πύλες του Πάρκου ή στους χώρους αναψυχής όπως καθορίζονται στα άρθρα 3 και 5 της παρούσης.  Η μονάδα είναι της τάξης των 20 μ2 και στις περιπτώσεις των αναψυκτηρίων και των ενοικιαστηρίων ποδηλάτων συνοδεύεται από στέγαστρο των 40 μ2 περίπου.

β2. Στάσεις Λεωφορείων – Στάσεις Τουριστικού Τρένου Τατοΐου

Οι στάσεις λεωφορείων ή τρένου, είναι κατασκευές σήμανσης και προφύλαξης των επιβατών, με στεγασμένο χώρο αναμονής, καθιστικό και πίνακα με αναρτημένο το ωρολόγιο πρόγραμμα της γραμμής.

β3.  Πύλες εισόδου  

Στις τρεις κύριες πύλες του Κτήματος Τατοϊου (Βαρυμπόμπης, Λεύκας και Κρυονερίου όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσης) επιτρέπεται η ανέγερση  ειδικής κατασκευής που περιλαμβάνει το θύρωμα της πύλης, φυλάκιο και σε περίοπτη θέση, το σήμα του Πάρκου. Στις δευτερεύουσες πύλες επιτρέπεται η κατασκευή τοποσήμου (επιγραφή σήμανης). Ειδικά η Πύλη του Φυλακίου Βαρυμπόμπης θα ανακατασκευασθεί σύμφωνα με το σχετικό αρχειακό υλικό μετά από έγκριση του ΥΠΟΠΑΙΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002.

β4. Παρατηρητήρια

Πρόκειται για παρατηρητήρια κλειστού τύπου ή ελεύθερες κατασκευές από κλαδιά και ξύλα, που παρέχουν συγχρόνως τη δυνατότητα της αθέατης παρατήρησης και της προστασίας από τις καιρικές συνθήκες. Τα παρατηρητήρια είναι απλές κατασκευές με ξύλα -τύπου φράκτη-, με μονόρριχτες στέγες καλυμμένες με χλόη ή κλαδιά, που αφήνουν οπές σε διάφορα ύψη, επιτρέποντας έτσι σε όλες τις ηλικίες  (παιδιά, ενήλικες) καθώς και σε άτομα όλων των δυνατοτήτων (επισκέπτες με κινητικά προβλήματα) την παρατήρηση.

β5. Χώροι αναψυχής

Tα στοιχεία εξοπλισμού των χώρων δασικής αναψυχής είναι η σήμανση, οι χώροι υγιεινής, οι τραπεζόπαγκοι, για pic nic, καλάθια αχρήστων, πηγές ή βρύσες, κιόσκια κλπ στοιχεία που προβλέπει η δασική νομοθεσία.

β6. Χώροι παιχνιδιού

Tα στοιχεία εξοπλισμού των χώρων παιχνιδιού πέραν των ειδικών κατασκευών είναι η σήμανση, οι χώροι υγιεινής, οι τραπεζόπαγκοι, καλάθια αχρήστων, βρύσες, κλπ στοιχεία που προβλέπει η δασική νομοθεσία.

β7. Οριοθέτηση Κεντρικού Πυρήνα του Πάρκου

Η οριοθέτηση του Κεντρικού Πυρήνα του Πάρκου «ΚΠ» θα υλοποιηθεί με τρόπο που θα διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο. Τόσο στις διαμορφώσεις όσο και στη σήμανση θα λαμβάνονται υπόψιν και τα στοιχεία της ιστορικής περίφραξης. 

β8. Στέγαστρα για ιππήλατα αμαξίδια.

Επιτρέπεται η κατασκευή τυπικής μονάδας ελαφριάς κατασκευής για τη στέγαση έως τεσσάρων ιππήλατων αμαξιδίων. Οι κατασκευές χωροθετούνται στις κύριες πύλες του πάρκου όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης. 

γ. Διαμορφώσεις

γ1. Κήπος και Αλσος των Ανακτόρων.

Η αποκατάσταση του Κήπου και του άλσους των Ανακτόρων οφείλει να διέπεται από τις αρχές και τους περιορισμούς που θέτει η Χάρτα της Φλωρεντίας (1982), η οποία αφορά στην διατήρηση των ιστορικών κήπων και αποτελεί προσθήκη στη Χάρτα της Βενετίας.

γ2. Αλέες

Η αποκατάσταση των αλεών οφείλει να διέπεται  από τις αρχές και τους περιορισμούς που θέτει η Χάρτα της Φλωρεντίας (1982), η οποία αφορά στην διατήρηση των ιστορικών κήπων και αποτελεί προσθήκη στη Χάρτα της Βενετίας. Η επιλογή των φυτικών ειδών θα γίνει σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση και με γνώμονα την αντιπυρική προστασία του κτήματος.

γ3. Θεματικός χώρος Σιδηροδρόμων

Επιτρέπεται η εγκατάσταση αναψυκτηρίου-πωλητηρίου και η φιλοξενία εκθέσεων σχετικών με την ιστορία των τρένων στην Ελλάδα μέσα σε βαγόνια, κατάλληλα διαμορφωμένα. Ο χώρος οφείλει να διαθέτει κατάλληλη σήμανση, καλάθια αχρήστων, βρύσες, κέντρο πληροφόρησης και χώρους υγιεινής.

Για τις νέες εγκαταστάσεις κατασκευές και διαμορφώσεις που εμπίπτουν εντός του χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου είναι αναγκαία η προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ.

 • 3 Ιουνίου 2015, 09:06 | Ι. Γυφτέα

  Στο άρθ. 4, παρ.2, «Επιτρεπόμενη Δόμηση», χρειάζεται επαναδιατύπωση στο θέμα της επιπλέον δόμησης και πως αυτή υπολογίζεται (βάσει της υφιστάμενης).
  Στο προοίμιο της ΚΥΑ, χρειάζεται να γίνει αναφορά στο ΝΕΟ ΡΣΑ (Ν. 4277/14)

 • 2 Ιουνίου 2015, 10:50 | Χαρά Κείρη

  «Δίδεται η δυνατότητα, κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ, για την λειτουργία των κτιρίων να γίνουν οι απαραίτητες προσθήκες, που δεν θα υπερβαίνουν ανά κτίριο το ποσοστό 10% της δόμησης των υφισταμένων και προϋφισταμένων κτιρίων… »
  Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει διευκρίνηση σε αυτή τη διάταξη, και να επαναδιατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια.