• Σχόλιο του χρήστη 'Έλενα Τζουανάκου' | 3 Ιουνίου 2015, 20:47

    Είναι αξιοπρόσεκτη η απουσία εμπλοκής του υπουργείου Πολιτισμού στην οργάνωση και εξειδίκευση των χρήσεων και δραστηριοτήτων ενός τέτοιου ιστορικού χώρου. Με το ίδιο σκεπτικό, αρνητκή εντύπωση μου κάνει η χαλαρή & ασαφής διατύπωση σε ό,τι αφορά την επισκευή/αναδιαρρύθμιση/ανακατασκευή των υφισταμένων κτιρίων, κάποια τουλάχιστον από τα οποία έχουν ιδιαίτερη ιστορική, αρχιτεκτονική & αισθητική αξία. Βρίσκω υπερβολικό το πλήθος ζωνών/χώρων όπου επιτρέπεται η κατασκευή πάσης φύσεως χώρων εστίασης, και ακατάλληλη την κατασκευή χώρων λατρείας. Επίσης περιττή θεωρώ την κατασκευή συνεδριακού κέντρου. Πιο ουσιαστικά όμως, θεωρώ ότι για την καλύτερη αξιοποίηση ενός τέτοιου ιστορικού χώρου σε δασικό περιβάλλον, απαιτείται ένας συνολικός σχεδιασμός εξαρχής: - προσδιορισμός του ΓΕΝΙΚΟΥ χαρακτήρα του χώρου (δημόσια διαβούλευση). - διεθνής διαγωνισμός για την διαμόρφωση του χώρου, των χρήσεων & την αναπαλαίωση/εσωτερική αναδιαρρύθμιση των υφιστάμενων κτηρίων. Από την φύση & την ιστορία του χώρου, το κτήμα Τατοῒου προσφέρεται για κέντρο πολιτισμού με διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου για υπαίθριες δραστηριότητες πχ. πεζοπορία, ποδήλατο, ιππασία κλπ.