Άρθρο 01:

α. Εγκρίνεται το Σχέδιο Γενικής Διάταξης και οι ειδικότερες ρυθμίσεις χρήσεων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων  για τις Ζώνες Δ1, Δ2, Δ3 και τμήμα της Ζώνης Β4 που καθορίσθηκαν με  το 19.7.2007 Π.Δ/γμα «Καθορισμός Προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας (ν. Αττικής)» (Δ/336/24.7.2007), το οποίο τροποποιήθηκε με το από 4.12.2008 Π.Δ/γμα (Δ/619/19.2.2008), όπως φαίνονται με κόκκινη διακεκομένη γραμμή στα σχετικά δύο πρωτότυπα διαγράμματα  (σχέδιο Χ01 και Χ03) σε κλίμακα 1:10.000 και στο ένα (Χ02) σε κλίμακα 1:2000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την πράξη του     και των οποίων αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

β. Η παραπάνω οριοθετούμενη περιοχή αποτελεί το Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου Eλεύθερης Πρόσβασης (Πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου).

γ. Οριοθετείται ο Κεντρικός Πυρήνας του Πάρκου «ΚΠ» που περιγράφεται με κλειστή πολυγωνική διακεκομμένη γραμμή χρώματος μαύρου στα ανωτέρω τρία πρωτότυπα σχεδιάγραμματα.

 • 8 Ιουνίου 2015, 07:29 | ΣΤΑΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Η κυβέρνηση της αριστεράς βρήκε μια έτοιμη αξιόλογη μελέτη για το Τέως βασιλικό κτήμα Τατοϊου Δεκέλειας προωθεί αυτήν την πρόταση χωρίς να λάβει υπόψη τα εξής:
  • Η μελέτη αυτή έγινε με σκοπό την όσο την δυνατή αξιοποίηση της έκτασης των 42.000 στρεμμάτων-προσπάθεια ένταξης του στο ΤΑΥΠΕΔ-και την δημιουργία εσόδων για την αυτοχρηματοδότηση του.
  • Το δάσος συνέχεια του Εθνικού δρυμού Πάρνηθας αντιμετωπίζεται σαν πάρκο πόλεως με συνέπεια την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων σε βάρος του φυσικού τοπίου και της αειφορίας του οικοσυστήματος.
  • Δημιουργεί νέο φορέα-αρκει νομίζω ο υπάρχων με την συμμέτοχη εκπροσώπων του Υπουργείου Πολιτισμού-αφού αποτελεί ενιαίο οικοσύστημα με τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και όλη την περιοχή δυτικά του Εθνικού Δρόμου και της Σιδηροδρομικής Γραμμής-επανεξέταση των διοικητικών ορίων των Δήμων που ανήκει.
  • Δεν αξιοποιεί αρκούντως την μεγάλη υδατοπαροχή της πηγής της Κιθάρας με την συγκράτηση νερών για αντιπυρικούς λόγους και την αναβίωση της ιστορικής πισίνας αλλά και άλλων ανοιχτών και κλειστών δεξαμενών.
  • Έρχεται σε αντίθεση ουσιαστικά με την ελεύθερη πρόσβαση αφού αποσκοπεί στην αυτοχρηματοδότηση. Για τον σκοπό αυτό δημιουργεί τεράστια παρκινγκ, συνεδριακά κέντρα, ταβέρνες και προβλέπει γεωργικές καλλιέργειες ακόμη και σε αναδασωτέες εκτάσεις. Ναι στην ήπια αξιοποίηση των ανέκαθεν γεωργικών εκτάσεων σε συνδυασμό με όλο οικοσύστημα και την ελεύθερη και ελεγχόμενη πρόσβαση των πολιτών για αναψυχή.
  Προτείνω την αναβολή της έκδοσης της ΚΥΑ χωρίς την διακοπή των εργασιών αναστύλωσης των ιστορικών κτιρίων και την σταδιακή εφαρμογή της αξιόλογης μελέτης με επανακαθορισμό των στόχων και την χρηματοδότηση από εθνικού πόρους των πρώτων παρεμβάσεων και στο μέλλον την προϋπόθεσης για την δημιουργία κάποιων ηπίων και ανταποδοτικών εσόδων.

 • 7 Ιουνίου 2015, 22:06 | ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

  Η δημιουργία μουσείου και οι όποιες παρεμβάσεις στο δασόκτημα Τατοϊου πρέπει να μην αναιρούν τον κεντρικό χαρακτήρα του σαν χώρο πολιτισμού αλλά πρώτιστα σαν πνεύμονα πρασίνου, χώρο αναψυχής και ήπιων υπαίθριων δραστηριοτήτων.Χρήσεις και δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παρόν αλλοιώνουν και υποβαθμίζουν την δασική αυτή περιοχή.Για τούτο προτείνω ενδεικτικά:1)περιορισμό των αναψυκτηρίων και χώρων ελαφράς εστίασης και κατάργηση εστιατορίων 2)Απαγόρευση διανυκτέρευσης(φιλοξενία,ξενοδοχεία)τρίτων εκτός των ατόμων που κρίνονται απαραίτητα για την ασφάλεια.3)Κατάργηση συνεδριακών κέντρων και καταστημάτων 4)Όχι προσθήκες στα υφιστάμενα κτίρια.4)Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων εντός του κτήματος(εκτός από αστυνομία και πυρ/κή.Η κυκλοφορία μόνο με ποδήλατο ή ιππήλατα αμαξίδια.Κατάργηση parking εργαζομένων καιμεταφορά τους με βαν από τις πύλες και εύρεση τρόπου μεταφοράς τροφοδοσίας και αναλώσιμων.5)Τυχόν μεταποίηση παραγομένων προϊόντων να γίνεται στα κτίρια που υπάρχουν στα όρια του κτήματος.
  Η πρόσβαση,πεζοπορία,ορειβασία και αναψυχή σε όλο το πάρκο να είναι ελεύθερη χωρίς αντίτιμο.
  Τέλος προτάσεις για τροποποίηση των ΠΔ 2007 και 2008 γεννούν ερωτηματικά για τη σκοπιμότητά τους.

 • 7 Ιουνίου 2015, 22:51 | Μ.ΧΑΖΑΠΗ-Λ.ΦΕΡΜΕΛΗ-Ε.ΣΤΕΦΑΝΗ

  Όσον αφορά στην ονομασία: Ως περιαστικά Μητροπολιτικά Πάρκα Πρασίνου προσδιορίζονται οι περιαστικοί χώροι, που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά ώστε με τον κατάλληλο σχεδιασμό να αποτελέσουν σημεία αναφοράς ως χώροι πρασίνου υψηλής οικολογικής ποιότητας και ως χώροι πολιτισμού και αναψυχής μητροπολιτικής εμβέλειας, όπως αναφέρεται και στις κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού της Αθήνας.
  Εξάλλου στην ΚΥΑ και στην προτεινόμενη ονομασία, περιλαμβάνεται και ο όρος “πρώην Βασιλικά Κτήματα Τατοΐου”.

 • 7 Ιουνίου 2015, 21:39 | Μ.ΧΑΖΑΠΗ-Λ.ΦΕΡΜΕΛΗ-Ε.ΣΤΕΦΑΝΗ

  Μεταξύ των νομοθετημάτων που λαμβάνονται υπόψη στην ΚΥΑ, θα πρέπει να συμπεριληφθούν:
  -το νέο ΡΣΑ (Ν.4277/14)
  -το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Κοινότητας Κρυονερίου (ΦΕΚ 275 ΑΑΠ/2008) Περί έγκρισης του ΓΠΣ Κοινότητας Κρυονερίου. Στο κείμενο και στο χάρτη του εν λόγω ΓΠΣ αναφέρεται η δημιουργία νέου σιδηροδρομικού Σταθμού, με στάση μικρής διάρκειας, που θα εξυπηρετήσει την πρόσβαση με μέσα σταθερής τροχιάς στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου, ενισχύοντας έτσι τη στρατηγική πολιτική περί βιώσιμης κινητικότητας.

 • 7 Ιουνίου 2015, 01:21 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Θετικό το σχέδιο ΚΥΑ μετα απο τόσα χρόνια αδιαφορίας για το Τατόι.
  Ευκαρία η πρωτοβουλία αυτή να αποτελέσει δείγμα γραφής Πολιτισμού και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
  Η Αττική χρειάζεται Δάσος, το δάσος υπάρχει στο Τατόι και πρέπει να προστατεύεται.Το κτήμα συνολικά να διατηρήσει κυρίως αυτόν τον χαρακτήρα και υπόσταση, παράλληλα με την αξιοποίηση των ιστορικών χώρων, των δραστηριοτήτων και χρήσεων που περιγράφονται.
  Στην κατεύθυνση αυτή δεν συμβάλλουν η δημιουργία Συνεδριακού κέντρου, υπάρχουν πολλά στην Αττική, ούτε η δημιουργία πολλών χώρων εστίασης, υπάρχουν πολλοί στη γύρω περιοχή.
  Επίσης να εξασφαλιστεί δωρεάν, ανοικτή και δημόσια πρόσβαση.

  Με εκτίμηση,
  Γαρυφαλλιά Σταματοπούλου

 • 6 Ιουνίου 2015, 22:46 | Λαμπρινή Νούση

  Πιστεύω ότι σωστό είναι να αξιοποιηθεί αυστηρά και μόνο η περιοχή των κτισμάτων του παλατιού, να αναπαλαιωθούν τα κτίρια και να γίνουν προσβάσιμα προς το κοινό σαν χώροι πολιτισμού. Η επέκταση της αξιοποίησης με ιδιωτικά πάρκινκ, συνεδριακούς χώρους κλπ θα βλάψει τον χαρακτήρα του κτήματος που αποτελεί ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ και έτσι πρέπει να παραμείνει.
  Η πρόσβαση στο σύνολο του κτήματος πρέπει να είναι ελεύθερη για το κοινό, χωρίς εισητήριο εισόδου σε οποιαδήποτε πύλη, είτε στον κεντρικό πυρήνα είτε στον ευρύτερο χώρο του δάσους. Αυτό πως θα διασφαλιστεί; Έσοδα μπορούν να προκύψουν από τα εισητήρια των πολιτιστικών χώρων. Όταν αναφέρεται η δημιουργία ψυχαγωγικών κέντρων, πάρκινκ, εστιατορίων,χώρων αθλοπαιδιών κλπ, τι ακριβώς σημαίνει; Πόσα εστιατόρια, καφετέριες κλπ; Τι είδους όχληση και σε τι βαθμό θα επιφέρουν; Ποιος θα ελέγχει την δημιουργία και την λειτουργία τους; Ποιος θα έχει τον έλεγχο εν γένει τελικά του συνόλου; Οι όμοροι δήμοι τι ρόλο θα παίζουν; Γιατί δεν αξιοποιούνται άλλες περιοχές αντί του κτήματος αλλά ερημώνουν εδώ και χρόνια; Το Δημόσιο θα πρέπει να έχει τον βασικό ρόλο του διαχειριστή αλλιώς φοβάμαι ότι θα καταστραφεί το δάσος μας από την ασυδοσία του κάθε ιδιώτη που επιβουλεύεται την περιοχή. Αυτά άλλωστε δεν είναι άγνωστα σενάρια για την πραγματικότητα της πατρίδας μας και πρέπει πάση θυσία να αποτραπούν

 • 5 Ιουνίου 2015, 22:38 | Δεσποινα Τοκατλη

  Eχω να κανω τις ακολουθες παρατηρησεις:
  Για το Παρκο δεν χρειαζονται χωροι εστιασης, τα αναψυκτηρια ειναι υπερ αρκετα, δεν χρειαζεται το ΧΑ-2. Δεν θα πρεπει να γινει χωρος λατρειας διοτι θα μετατραπει σε»κτημα» για βαφτησια και γαμους, οπου ξεφτηλιζεται ολη η ιδεα του Παρκου.
  Μια λεωφορειακη συνδεση αρκει Δεκελεια- Π Φελικια. Το κοστος μιας δευτερης ειναι ανοητη σπαταλη.
  Ειναι επισης περιτη η κατασκευη συνεδριακου κεντρου, διοτι υπαρχουν ηδη πολλα στο λεκανοπεδιο χωρις να υπαρχει καποια ελλειψη.
  Παντελως εκτος τοπου ειναι ο θεματικος χωρος για τους σιδηροδρομους. Ποιον εξυπηρετει;
  Πρεπει να λειφθει υπ οψιν οτι η πυλη Κρυονεριου ειναι η μονη απο τις πυλες που ειναι κατοικισιμη, και οτι η κοινοτητα Κρυονεριου δεν εχει αλλη εξοδο, δηλ η κυκλοφορια περνα απο το κεντρο προς και απο την πυλη,
  με μεγαλη επιβαρυνση στη ποιοτητα ζωης των κατοικων, η δε κατασκευη παρκιν 500 αυτοκινητων και75 λεωφωρειων καταστρεφει πρασινο 12 στρεματων και τα μετατρεπει σε ασφαλτο, σε μια περιοχη που προσφερει οξυγονο στο λεκανοπεδιο. Το Ρ2 ειναι ιδανικο για την οδικη προσβαση στο Παρκο. Η πυλη Κρυονεριου ως εχει ειναι ευχρηστη για τους ποδηλατες και τους πεζοπορους. Μια ερευνα θα το βεβαιωσει. Δεν θα πρεπει το προφιλ του Παρκου να γινει θυμα προσωρινων κερδων, ουτε και οι ανθρωποι .

 • 5 Ιουνίου 2015, 21:27 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΒΑΆΣ

  Ο χώρος έχει ενα ιστορικό όνομα με το οποίο το γνωρίζει όλος ο κόσμος και αυτο είναι » ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΑΤΟΙΟΥ». Αποτελεί brand name το συγκεκριμένο και η προσπάθεια να το παρακάμψουμε χάρην ιδεοληψιών είναι τεράστιο λάθος. Δεν χρειάζεται να ανήκεις στην παράταξη των βασιλοφρόνων για να μπορείς να διακρίνεις τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε ένα επαγγελματικό project και business plan που θα λαμβάνει υπόψη του και τον «μύθο», «το παραμύθι» που συνοδεύει το προιόν που θέλεις να προωθήσεις. Είναι η ίδια τακτική που ως εμπόροι που κατακτήσαμε τις αγορές πριν καταλήξουμε δημόσιοι υπάλληλοι και συνραξιούχοι ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ.

 • 3 Ιουνίου 2015, 20:47 | Έλενα Τζουανάκου

  Είναι αξιοπρόσεκτη η απουσία εμπλοκής του υπουργείου Πολιτισμού στην οργάνωση και εξειδίκευση των χρήσεων και δραστηριοτήτων ενός τέτοιου ιστορικού χώρου. Με το ίδιο σκεπτικό, αρνητκή εντύπωση μου κάνει η χαλαρή & ασαφής διατύπωση σε ό,τι αφορά την επισκευή/αναδιαρρύθμιση/ανακατασκευή των υφισταμένων κτιρίων, κάποια τουλάχιστον από τα οποία έχουν ιδιαίτερη ιστορική, αρχιτεκτονική & αισθητική αξία.

  Βρίσκω υπερβολικό το πλήθος ζωνών/χώρων όπου επιτρέπεται η κατασκευή πάσης φύσεως χώρων εστίασης, και ακατάλληλη την κατασκευή χώρων λατρείας. Επίσης περιττή θεωρώ την κατασκευή συνεδριακού κέντρου.

  Πιο ουσιαστικά όμως, θεωρώ ότι για την καλύτερη αξιοποίηση ενός τέτοιου ιστορικού χώρου σε δασικό περιβάλλον, απαιτείται ένας συνολικός σχεδιασμός εξαρχής:

  – προσδιορισμός του ΓΕΝΙΚΟΥ χαρακτήρα του χώρου (δημόσια διαβούλευση).
  – διεθνής διαγωνισμός για την διαμόρφωση του χώρου, των χρήσεων & την αναπαλαίωση/εσωτερική αναδιαρρύθμιση των υφιστάμενων κτηρίων.

  Από την φύση & την ιστορία του χώρου, το κτήμα Τατοῒου προσφέρεται για κέντρο πολιτισμού με διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου για υπαίθριες δραστηριότητες πχ. πεζοπορία, ποδήλατο, ιππασία κλπ.

 • 3 Ιουνίου 2015, 18:12 | ΚΑΡΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Θα ήθελα να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο η ΔΗΜΟΣΙΑ και ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση του κοινού στον χώρο των τέως Βασιλικών Κτημάτων, ασχέτως του φορέα που θα υλοποιήσει το εργο ή που θα το διαχειριστεί εν συνεχεία. Ιδωτικού ή δημοσίου.

  Διότι υπό την πρόφαση του «ιστορικού χαρακτήρα» και της «ιστορικής μνήμης» φοβάμαι για την τυχόν μετατροπή τους σε κλειστό ιδιωτικό μουσειακό χώρο ή ακόμα χειρότερα σε ιδιωτικό club, περιορισμενης προσβασης, καθότι εκτός από την ουσία του πράγματος για τις μορφες και τις χρήσεις όπου ο καθενας μπορεί να καταθετει προτάσεις – ενδεχομένως και καλυτερες από εκεινες του υπουργείου, δεν αντιλαμβανομαι την πολεμική που αναπτυσσεται στον όρο «Πάρκο Ελευθερης Προσβασης» και την εμμονή στον όρο «Βασιλικά Κτήματα» – χωρις να θετω ζητημα ιδεολογικών εμμονων ή αντιβασιλικου βερμπαλισμού.

  Το ζητουμενο ειναι να εξασφαλιστει η ΔΩΡΕΑΝ, ΑΝΟΙΚΤΗ και ΔΗΜΟΣΙΑ προσβαση στους χωρους πρασινου και τις δασικες εκτασεις, όπως γινεται κατα τα τελευταία 30 τουλαχιστον χρόνια και να μην μετατραπεί ο τελευταιος και μοναδικός χωρος πρασινου σε βασιλικο ΒΙΠ κλαμπ.

 • 3 Ιουνίου 2015, 12:05 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Οκτώ χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Πάρνηθα-από την οποία όπως φαίνεται δεν διδαχτήκαμε τίποτα -η νέα κυβέρνηση της Αριστεράς προχωρεί με το υπό διαβούλευση σχεδιασμό του δασοκτήματος Τατοΐου, στην ολοκλήρωση της καταστροφής ενός σημαντικού τμήματος του δάσους της Πάρνηθας .Παραγνωρίζει η υπό διαβούλευση ΚΥΑ δύο βασικά σημεία που χαρακτηρίζουν το δασόκτημα Τατοΐου :α) ότι αποτελεί χώρο ιστορικής μνήμης,όπου έχουν διαδραματιστεί καίρια γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και β) ότι είναι από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής .
  Σαν κύρια σημεία κριτικής -τελείως επιγραμματικά- θα μπορούσε να επισημάνει κανείς ότι : α) δημιουργούνται πέντε χώροι εστίασης στον κεντρικό πυρήνα του κτήματος ( Άρθρο 4.3), συν ένας χώρος καφέ-εστιατορίου στην Ενότητα Ε1 (Ανάκτορα -Μαγειρεία), χρήσεις που προφανώς αλλοιώνουν την ιστορική διάσταση του χώρου και δεν συνάδουν με με τον χαρακτηρισμό του ως περιοχή αναψυχής-πολιτισμού ( ζώνη Δ2, άρθρο 2) ,β) δημιουργούνται τρεις χώροι κύριας στάθμευσης (Άρθρο 5.4.α) συνολικής έκτασης 70,65 στρεμμάτων και δυναμικότητας 1.750 αυτοκινήτων που επιφέρουν σημαντική κυκλοφοριακή επιβάρυνση και αλλοίωση του δασικού χαρακτήρα του χώρου.
  Συμπερασματικά είναι προφανές ότι στην σημερινή Ελλάδα για την εκάστοτε πολιτική εξουσία,είναι εκτός πεδίου ενδιαφέροντος της τα ζητήματα περιβάλλοντος ή ιστορικής μνήμης , παρόλα αυτά θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα ενεργοί πολίτες που δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τέτοιου είδους τετελεσμένα .

 • 29 Μαΐου 2015, 15:37 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Ο υπό διαβούλευση σχεδιασμός ανάπτυξης του Κτήματος Τατοϊου συμβάλει καθοριστικά στην καταστροφή ενός ακόμα πνεύμονα πρασίνου της Αττικής ενώ εντείνει επικίνδυνα την ατελέσφορη αλλοίωση του χαρακτήρα του Ορεινού όγκου της Πάρνηθας.

  Η σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων/πούλμαν σε συνδυασμό με τη λειτουργία εκτεταμένων χώρων στάθμευσης & πολυάριθμων εστιατορίων/ταβερνών θα ολοκληρώσει το έργο που δεν πρόλαβαν να επιτελέσουν, στη βορειοανατολική παρειά του εμβληματικού βουνού, οι μεγάλες πυρκαγιές που έλαβαν χώρα στον πυρήνα του Δρυμού.

  Εύχομαι το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο χειμαζόμενος λαός της Αττικής να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

  Παναγιώτη Ζαφειράκος