• Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Πανελλήνιος Σύλλογος Αδικημένων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών Η φόρμα της δήλωσης που θα ξαναενεργοποιηθεί με το παρόν άρθρο, πρέπει να διαμορφωθεί κατά τρόπο που να δίνει στον αγρότη δυνατότητα επιλογής τιμής μη αγρότη ( πίνακα Α΄της παρ. ΙΓ.1.1.α. του νόμου 4254/2014 ), αν είναι μεγαλύτερη. Κατ' αυτόν τον τρόπο όσοι υπέβαλαν δήλωση για το 2014 και μειώθηκε η τιμή τους χαμηλότερα των μη αγροτών, θα αποκατασταθούν με νέα δήλωση στην οποία θα επιλέξουν τιμή μη αγρότη ( πίνακα Α΄της παρ. ΙΓ.1.1.α. του νόμου 4254/2014 ) ώστε αφού δεν πριμοδοτούνται σε σχέση με τον μη αγρότη, τουλάχιστον να μην τιμωρηθούν.