Άρθρο 14: Ρυθμίσεις για κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου  ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, ειδικά για το έτος 2014 δύναται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2014 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου  ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014.

Τυχόν καθορισμός τιμής αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που  έχει γίνει, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά των ανωτέρω, υποβολή αυτής.

 • 10 Ιουνίου 2015, 12:55 | Ζάρκος Γιάννης

  Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

  θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για τη δυνατότητα που δίνεται με το Άρθρο 14 σε πάνω από 150 αγρότες να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και έτσι να αποφύγουν την οικονομική καταστροφή που θα υφίσταντο.

  Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, οι οποίοι μάλιστα περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση του Αρθρου 14, δηλαδή :’είτε λόγω έλλειψης ενημέρωσης είτε εκ παραδρομής και μη εξοικείωσης με την τεχνολογία, δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα την υπέυθυνη δήλωση’, ανάλογος αριθμός αγροτών και μη αγροτών δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα την υπέυθυνη δήλωση μερί μη επιδότησης και έχουν χάσει ποσά έως και 15.000€.

  Παρακαλώ να αντιμετωπιστούν και οι δύο περιπτώσεις ισότιμα και να βρεθεί λύση και για τη δεύτερη κατηγορία. Ο καλύτερος τρόπος επίλυσης του προβλήματος θα ήταν η έκδοση ενός συμπληρωματικού τιμολογίου και για όσους υπέβαλαν την υπεύθυνη δήλωση περί μη επιδότησης εκπρόθεσμα.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • 10 Ιουνίου 2015, 12:51 | ΡΗΓΑΣ ΘΑΝΑΣΑΣ

  ΠΡΟΣ
  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
  Κο Παναγιώτη Λαφαζάνη

  Κύριε Υπουργέ ,
  Θέλω να δώσετε ην προσοχή σας και ν΄ αποκαταστήσετε την αδικία που έχει γίνει σε μικρούς παραγωγούς που συνδέθηκαν στο β΄ τρίμηνο του έτους 2013. Έχουν γίνει τροποποιήσεις πουν αφορούν το α΄ τρίμηνο του έτους 2013, το β΄ εξάμηνο του έτους 2013 και δεν έχουν γίνει για το β΄ τρίμηνο του έτους 2013 και αναρωτιόμαστε γιατί.
  Πρόταση : τροποποίηση της περίπτωσης 3, της υποπαραγράφου Ι.Γ.1, της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στους σταθμούς για τους οποίους η τιμή αναφοράς αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας έως της έναρξης της παρούσας υποπαραγράφου καθορίστηκε βάσει των διατάξεων της υποπερίπτωσης β΄ ,της περίπτωσης 3, υποπαραγράφου 1.2, της παραγράφου 1 , του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 και για σταθμούς μικρότερους των 100ΚW που συνδέθηκαν το β΄τρίμηνο του 2013 και να εφαρμοστεί ο πίνακας Α, του Ν.4254/2014 με αναδρομική ισχύ.
  Να δοθεί το δικαίωμα στους επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση να υποβάλλουν. Εφαρμόζοντας τα παραπάνω δεν θα έχουμε ταλαιπωρημένους αγρότες που θα αποζημιώνονται με τιμές μικρότερες του μη αγρότη.
  Να τους δοθεί το δικαίωμα με την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης, εάν θέλουν να προτιμήσουν τον πίνακα Α, της περίπτωσης ι.α, της υποπαραγράφου Ι.Γ.1 ,της παραγράφου Ι.Γ πρώτου του Ν.4254/2014 με αναδρομική προσαύξηση 15% του πίνακα Α.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
  Θανασάς Ρήγας

 • 10 Ιουνίου 2015, 12:19 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

  ΠΡΟΣ
  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
  Κο Παναγιώτη Λαφαζάνη

  Κύριε Υπουργέ ,
  Θέλω να δώσετε την προσοχή σας να αποκαταστήσετε αδικίες που μας έχουν φέρει σε απελπισία . Αναρωτιόμαστε εάν βρισκόμαστε σε κράτος δικαίου ή όχι. Ή μήπως σε κράτος που αποφασίζει η μαφία;
  Έχω υπογράψει σύμβαση πωλήσεως στις 30/07/2012 και έχω συνδέσει στις 28/06/2013, ενώ έχω δύο φορές μειωμένες τιμές πώλησης , έρχεται ο Ν.4093/2012 και καταργεί το δεκαοκτάμηνο και επιβάλλει τετράμηνο από την ψήφιση του παρόντος. Διαφορετικά επιβάλλει μείωση της τιμής. Στην συνέχεια όποιος δηλώσει επαγγελματίας αγρότης έχει επιπλέον μείον 12% των ήδη μειωμένων τιμών και η συνολική μείωση να ξεπερνά το 48%.
  Αναγκαζόμαστε να υποβάλλουμε αναληθείς δηλώσεις για να αποφύγουμε το μείον 12%.
  Πρόταση:
  1) Να γίνει άρση του Ν.4093/2012 που καταργούσε το δεκαοκτάμηνο σε μονάδες κάτω των 100ΚW και συνδέθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2013.
  2)Nα γίνει άρση της περίπτωσης 3, της υποπαραγράφου Ι.Γ.1, της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου, του Ν.4254/2014, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στους σταθμούς για τους οποίους η τιμή αναφοράς αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας έως της έναρξης της παρούσας υποπαραγράφου καθορίστηκε βάσει των διατάξεων της υποπερίπτωσης β΄ ,της περίπτωσης 3, υποπαραγράφου 1.2, της παραγράφου 1 , του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 και για σταθμούς μικρότερους των 100ΚW που συνδέθηκαν το β΄ τρίμηνο του 2013, σε αυτούς που θα δηλώσουν επαγγελματίες αγρότες.
  3)Να τους δοθεί το δικαίωμα με την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης ,εάν θέλουν να προτιμήσουν τον πίνακα Α, της περίπτωσης ι.α, της υποπαραγράφου Ι.Γ.1 ,της παραγράφου Ι.Γ πρώτου του Ν.4254/2014 με αναδρομική προσαύξηση 15% του πίνακα Α.
  Τέλος να δοθεί το δικαίωμα σε αυτούς που δεν έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση να υποβάλλουν. Εφαρμόζοντας τα παραπάνω δεν θα έχουμε ταλαιπωρημένους αγρότες που θα αποζημιώνονται με τιμές μικρότερες του μη αγρότη.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
  Κουτσούκου Μαρία

 • Κ. Υπουργέ.
  Με την από 8 Απριλίου 2015 – 12:51 μ.μ επιστολή μας, ζητήσαμε να εξετάσετε
  α) την δυνατότητα επανενεργοποίησης της ηλεκτρονικής δήλωσης του ΛΑΓΗΕ, για να την υποβάλουν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες που δεν την υπέβαλαν και μειώθηκε η τιμή τους
  β) την δυνατότητα προσωρινής ( μέχρι την οριστική / συνολική διευθέτηση στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής σας θέσης “ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ” ) άρσης της στρέβλωσης / αδικίας, για 200 περίπου αγρότες, που η υποβολή της δήλωσης επέφερε μείωση της τιμής σε χαμηλότερα επίπεδα από το αν δεν την υπέβαλαν (από τις τιμές μη αγροτών του πίνακα Α΄ της παρ. ΙΓ.1.1.α. του νόμου 4254/2014).
  Η υπό διαβούλευση τροπολογία, αντιμετωπίζει μόνον την (α) περίπτωση της επιστολής μας. Αποκαθιστά δηλαδή μόνο όσους μειώθηκε η τιμή τους επειδή ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ δήλωση.
  Τους 200 αγρότες της (β) περίπτωσης που μειώθηκε η τιμή τους επειδή ΥΠΕΒΑΛΑΝ δήλωση, δεν τους αποκαθιστά.
  Οι 200 αγρότες για να μην απενταχθούν από την κατηγορία των ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ που δικαιωματικά ανήκουν, υπέβαλαν δήλωση, με αποτέλεσμα να μειωθεί η τιμή τους σε επίπεδα χαμηλότερα και των μη αγροτών. Η εν λόγω στρέβλωση είναι μία από τις πολλές που δημιούργησε η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ αντιμετώπιση των αγροτών, στο βωμό διευθέτησης πελατειακών συμφερόντων που έγινε στο παρά πέντε, με την αιφνιδιαστική και κατόπιν πιέσεων κατάθεση και ψήφιση της υποτιθέμενης νομοτεχνικής βελτίωσης (!!!).
  Κύριε Υπουργέ, ζητάμε να δώσετε την δυνατότητα στους εν λόγω αδικημένους αγρότες, να ξαναϋποβάλουν δήλωση κατά την επανενεργοποίηση της εφαρμογής και να επιλέξουν αντί της αγροτικής τιμής την τιμή του μη αγρότη ( πίνακα Α΄) που είναι υψηλότερη . Τεχνικά είναι εφικτό, με την ανάλογη προσαρμογή της ηλεκτρονικής φόρμας του ΛΑΓΗΕ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επανορθώνεται ως ένα βαθμό η αδικία και επιτυγχάνεται αφενός η μη υστέρηση των εσόδων τους για το 2014, τουλάχιστον σε σχέση με των μη αγροτών και, αφ’ ετέρου η παραμονή τους στην κατηγορία των αγροτικών φωτοβολταϊκών που δικαιωματικά ανήκουν.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Προτείνουμε την ενσωμάτωση στην τροπολογία των προσθηκών με κεφαλαίους χαρακτήρες και την τελική της διαμόρφωση ως εξής:
  Άρθρο 14
  «Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, ειδικά για το έτος 2014 δύναται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης, επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2014 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗΣ.
  Τυχόν καθορισμός τιμής αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που έχει γίνει, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την υποβολή δήλωσης Η ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α΄, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά των ανωτέρω, υποβολή αυτής.»

 • 10 Ιουνίου 2015, 11:54 | Χριστίνα Παπαγιαννακοπούλου

  κ.Υπουργέ,
  Δώστε την δυνατότητα επανεργοποίησης της Υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης.Είμαι Λογίστρια και η δυσπραγία,η ανέχεια,η οικονομική και πάνω απ’όλα ψυχολογική πίεση που βαραίνει αυτούς τους ανθρώπους που ενεργοποιούνται σ’αυτόν τον τομέα είναι δυσβάσταχτη και χωρίς τέλος.΄Έχουν διαλυθεί σπιτικά,επιχειρήσεις δείξτε κατανόηση και μην τους αντιμετωπίζετε σαν εχθρούς,βοηθήστε τους!!!!

 • 10 Ιουνίου 2015, 09:49 | ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Κύριε Υπουργέ
  Είμαι αγρότης και ενώ για το Φ/Π που έχω, συμπληρώσαμε τη δήλωση στη κατηγόρια ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗΣ του Ν4254/2014 εμπρόθεσμα ,δεν υποβάλλαμε τη δήλωση στη κατηγόρια ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ όχι από δόλο αλλά γιατί από κακή εκτίμηση πιστέψαμε ότι δεν μας αφορούσε δεδομένου ότι κανένα αγροτικό πάρκο δεν μπορούσε να επιδοτηθεί, αποτέλεσμα να πληρωνόμαστε σχεδόν με τη μισή τιμή για 9 μήνες. Παρακαλώ να εντάξετε στο άρθρο 14,τροπολογία για την αναδρομική ισχύ, της δικής μου αλλά και αρκετών συναδέλφων μου παράληψης, από τον Απρίλιο του 2014 και έπειτα.

 • 10 Ιουνίου 2015, 09:09 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ
  ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟ Ν4254/2014 ΠΟΛΛΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ Ή ΟΧΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2014.

 • 10 Ιουνίου 2015, 09:14 | Ειρήνη Κακαράντζα

  Κύριε Υπουργέ,
  είναι η ευκαιρία να αποδείξετε ότι μπορείτε να διαφοροποιηθείτε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις διορθώνοντας αδικίες και ανακαλώντας άδικες τιμωρίες και να αποδείξετε με τον τρόπο αυτό στους πολίτες ότι μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια στα πλαίσια μιας ευνομούμενης, δίκαιης, υπεύθυνης και αξιοκρατικής κοινωνίας.

 • 10 Ιουνίου 2015, 09:22 | ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Κύριε Υπουργέ
  Είμαι αγρότης και ενώ για το Φ/Π που έχω, συμπληρώσαμε τη δήλωση στη κατηγόρια ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗΣ του Ν4254/2014 εμπρόθεσμα ,δεν υποβάλλαμε τη δήλωση στη κατηγόρια ΜΕ’Η ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΩΤΗΣΗ όχι από δόλο αλλά γιατί από κακή εκτίμηση πιστέψαμε ότι δεν μας αφορούσε δεδομένου ότι κανένα αγροτικό πάρκο δεν μπορούσε να επιδοτηθεί, αποτέλεσμα να πληρωνόμαστε σχεδόν με τη μισή τιμή για 9 μήνες. Παρακαλώ να εντάξετε στο άρθρο 14,τροπολογία για την αναδρομική ισχύ, της δικής μου αλλά και αρκετών συναδέλφων μου παράληψης, από τον Απρίλιο του 2014 και έπειτα.

 • 10 Ιουνίου 2015, 08:33 | Αλέξιος Στεφόπουλος

  Καλό θα ήταν, με την ευκαιρία αυτής της ρύθμισης,να διορθώσετε και το κομμάτι
  που αφορά την μεταβίβαση ενός αγροτικού Φ/Σ. Ο ισχύων νόμος προβλέπει την
  μεταβίβαση από αγρότη σε αγρότη. Θα μπορούσε να γίνει από αγρότη σε αγρότες
  [εξ αδιαιρέτου] με τον ίδιο κωδικό ΕΔΡΕΘ. Εγώ έχω τρία παιδιά τα δύο είναι
  ή σκοπεύουν να γίνουν αγρότες,με τον ισχύοντα νόμο πρέπει να το μεταβιβάσω
  μόνο στο ένα. Πολλοί από εμάς βρίσκονται στην ηλικία 60-70 χρονών και αυτή
  η διόρθωση θα μας βοηθήσει , χωρίς να βλάπτει τους υπολλοίπους συναδέλφους.

  σας ευχαριστώ.

 • 10 Ιουνίου 2015, 08:13 | Γ.Νεράντζης

  Καλημέρα, σας παρακαλώ διορθώστε τη αδικία που έχει συμβεί σε όσους λόγο γραφειοκρατίας κ πολυπλοκότητας δε έκαναν την δήλωση εμπρόθεσμα. Δε πιστεύω σε ένα τιμωρητικό κράτος αλλά σε ένα κράτος αρωγό στις προσπάθειες των πολιτών. Δε το έχουμε γνωρίσει ακόμα, αλλά ελπίζουμε στην ύπαρξή του.
  Μετα τιμής,
  Γρηγόρης

 • 10 Ιουνίου 2015, 08:18 | Μακρης Ιωαννης

  Επιλέξαμε λάθος ανθρώπους να μας εκπροσωποίσουν και όπως γίνεται κάθε φορά οι αγροτοπατέρες δουλεύουν μόνο για τον εαυτό τους,με την οριζόντια μείωση τιμής και οχι την χρονία κατασκευήσ.

 • 10 Ιουνίου 2015, 08:35 | ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Παρακαλώ κύριε υπουργέ να ισχύσει αναδρομικά από τον Απρίλιο του 2014 η πληρωμή των Φ/Π που ανήκουν σε αγρότες και οι οποίοι ενώ συμπλήρωσαν την δήλωση για την κατηγορία ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗΣ δυστυχώς από λάθος εκτίμηση δεν υπέβαλαν την δήλωση στην κατηγορία ΜΕ Η΄ ΧΩΡΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ του Ν4254/2014 δεδομένου ότι κανένα αγροτικό Φ/Π δεν μπορούσε να επιδοτηθεί από το κράτος. Είναι άδικο για εμάς να χάσουμε ένα το μεγάλο μέρος από το εισόδημα μας.

 • 10 Ιουνίου 2015, 08:20 | Μιχάλης Πλουσος

  Κύριε Υπουργέ,
  Παρακαλούμε να λα βετε υπό όψιν σας την μεγάλη αδικία που έγινε εις βάρος μας κ να διορθώσετε αυτή την «τιμωρία » που μας επιβλήθηκε μόνο κ μόνο επειδή δεν είχαμε ενημέρωση απο ΚΑΝΕΝΑ κ δεν έγινε εμπροθεσμα η υποβολή της δήλωσης μας. Δείξτε κατανόηση στο πρόβλημα και βελτιώστε έστω κ λίγο την κατάσταση που μας έχουν φέρει οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

 • 10 Ιουνίου 2015, 07:16 | ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Παρακαλώ κύριε υπουργέ να ισχύσει αναδρομικά από τον Απρίλιο του 2014 η πληρωμή των Φ/Π που ανήκουν σε αγρότες και οι οποίοι ενώ συμπλήρωσαν την δήλωση για την κατηγορία ‘ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗΣ’ δυστυχώς από λάθος εκτίμηση δεν υπέβαλαν την δήλωση στην κατηγορία ‘ΜΕ Η΄ ΧΩΡΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ’ του Ν4254/2014 δεδομένου ότι κανένα αγροτικό Φ/Π δεν μπορούσε να επιδοτηθεί από το κράτος. Είναι άδικο για εμάς να χάσουμε ένα το μεγάλο μέρος από το εισόδημα μας.

 • 10 Ιουνίου 2015, 06:36 | Μιντουράκη Δέσποινα

  Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ μείωση των αγροτών δημιούργησε ακραία ευνοημένους και ακραία αδικημένους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ΕΥΝΟΗΜΕΝΩΝ είναι οι περιπτώσεις του Β΄ τριμήνου 2013 με τιμή 0,37708 έναντι 0,27 της θεωρητικά δίκαιας / παραμετροποιημένης του μη αγρότη (+39,66%) και του Α΄/2013 με 0,37708 έναντι 0,285 (+ 32,31%) και ΑΔΙΚΗΜΕΝΩΝ του Β΄/2011 με μείωση 12% έναντι 0% του μη αγρότη, Γ΄/2011 με 0,37708 έναντι 0,43 (-12%), κ.α. Δηλαδή όσο νωρίτερα και ακριβότερα το έκανε κάποιος, τόσο περισσότερο αδικείται. Οι αποκλείσεις αποδόσεων ευνοημένων / αδικημένων είναι χαοτικές.
  Η ακραία αδικία θα αμβλυνθεί, αν κατά την επανενεργοποίηση της δήλωσης, δώσετε την δυνατότητα να ξαναϋποβάλουν για το 2014 2η δήλωση με επιλογή τιμής μη αγρότη, ώστε αφού δεν πριμοδοτούνται σε σχέση μ’ αυτόν (όπως οι ευνοημένοι) τουλάχιστον να μην αδικηθούν.
  Μπορεί να γίνει αν στην φόρμα της δήλωσης προστεθεί 2η επιλογή με προτίμηση τιμής μη αγρότη.

 • 9 Ιουνίου 2015, 23:44 | ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Κύριε Υπουργέ
  Είμαι αγρότης και ενώ για το Φ/Π που έχω, συμπληρώσαμε τη δήλωση στη κατηγόρια του Ν4254/2014 εμπρόθεσμα ,δεν υποβάλλαμε τη δήλωση στη κατηγόρια ΟΧΙ από δόλο αλλά γιατί από κακή εκτίμηση πιστέψαμε ότι δεν μας αφορούσε δεδομένου ότι κανένα αγροτικό πάρκο δεν μπορούσε να επιδοτηθεί, αποτέλεσμα να πληρωνόμαστε σχεδόν με τη μισή τιμή για 9 μήνες. Παρακαλώ να εντάξετε στο άρθρο 14,τροπολογία για την αναδρομική ισχύ, της δικής μου αλλά και αρκετών συναδέλφων μου παράληψης, από τον Απρίλιο του 2014 και έπειτα.

 • 9 Ιουνίου 2015, 23:25 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ
  ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΑΜΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΤΑ Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΤΟ 2012 ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΤΟ 2013.ΤΙΜΕΣ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚOΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ.
  Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΗΡΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΩΝ ΜΙΣΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΤΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΤΑ ΕΔΩΣΕ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΤΟ 2013.ΑΥΤΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΜΑΡΑ.ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.
  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ
  ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΩΡΑ.
  Η ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΤΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥΣ
  ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΤΟ 2012 ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΑ ΓΥΜΝΟ ΜΑΤΙ.ΕΠΡΕΠΕ ΗΔΗ Η «ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΣ»
  ΝΑ ΕΙΧΕ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ.

 • 9 Ιουνίου 2015, 22:57 | ΣΚΟΥΡΟΥΛΙΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΞΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤ΄ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ. ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΕΣΤΕΙΛΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ 15/07/2014 ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ (ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ) ΤΗΝ ΕΣΤΕΙΛΑ ΣΤΙΣ 20/09/2014. ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΟΤΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΟΤΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Ή ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟΝ ΔΕΝ ΑΜΕΛΗΣΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΑ. ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΑ ΕΝΑ ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.

 • 9 Ιουνίου 2015, 22:06 | ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
  παρακαλώ να ισχύσει αναδρομικά από τον Απρίλιο του 2014 η πληρωμή των φ/π και ανήκουν σε αγρότες και οι οποίοι ενώ συμπληρώσαμε τη δήλωση για τη κατηγορία ,δυστυχώς από λάθος εκτίμηση δεν υποβάλαμε και τη δήλωση στη κατηγόρια του Ν4254/2014.Ειναι άδικο για εμάς να χάσουμε ένα τόσο μεγάλο μέρος από το εισόδημά μας.

 • 9 Ιουνίου 2015, 16:28 | Γιαννέλος Τάσος

  Κύριοι, παρακαλώ όπως αρθεί η αδικία που υφίστανται όλοι όσοι έκαναν την υπεύθυνη δήλωση περί μη επιδότησης μετά από τις 2/9/14 και που έχασαν ποσά από 7.000€ έως και 15.000€.
  Είναι λυπηρό για κάποιες ημέρες καθυστέρησης υποβολής μιας υπεύθυνης δήλωσης να υπάρχει τέτοια οικονομική τιμωρία.
  Θα πρότεινα να δοθεί η δυνατότητα συμπληρωματικού τιμολογίου.

 • 9 Ιουνίου 2015, 14:03 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Ειναι απαραδεκτο ενα παρκο σαν το δικο μου 8/2011 με κοστος κατασκευης πανω απο 350.000 να περνει την ιδια τιμη κιλοβατωρας με ενα παρκο του 2013 με κοστος κατασκευης 120.000(+-).Η αποφαση οριζοντιας περικοπης ειναι αντιθετη με τις οδηγιες της ΕΕ.Αυτα δεν γινονται σε ενα κρατος δικαιου,μονο στο ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ.

 • 9 Ιουνίου 2015, 10:42 | Κολκούκης Αλέξανδρος

  Ο Φ/Β σταθμός μου συνδέθηκε τον Απρίλιο 2013 και πήρε τιμή που ίσχυε τότε. Η τιμή είχε ήδη προσαρμοσθεί (μειωθεί) 2 φορές με τις Υ.Α.Π.Ε. / Φ1 / 2262 / 31-01-2012 και Υ.Α.Π.Ε./ Φ1 / 2301 / οικ.16933 / 09-08-2012 κατά 12 % & 36,1 % αντίστοιχα και από 0,33623 που αρχικά ήταν διαμορφώθηκε στο 0,21953. Συνολική μείωση 48,1%
  Παρά την τεράστια μείωση των 2 Υ.Α.Π.Ε. με την δήλωση του αγρότη ξαναμειώνετε οριζόντια άλλο 12% και πάει στο 0,1931864.
  ΕΡΩΤΗΣΗ:
  Γιατί αυτός ο τραγέλαφος;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
  Γιατί κύριε Υπουργέ, οι διαπλεκόμενοι με την φαύλη εξουσία αγροτοπατέρες, κατάφεραν την τελευταία στιγμή (30 Μαρτίου 2014 ώρα 23.50΄) με την επιβολή της υποτιθέμενης νομοτεχνικής βελτίωσης ( μπορείτε να την δείτε εδώ: http://psaaf.blogspot.gr/p/blog-page_99.html ) να επιβάλουν οριζόντια περικοπή 12% που τους βόλευε, αντί της δικαιότερης παραμετροποιημένης του αρχικού Ν/Σ. Αυτό συνέβη στο παρά 5΄ πριν από την έναρξη της ψήφισης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ενώ το έκαναν την ίδια περίοδο και με το ίδιο κόστος με μένα, αυτοί παίρνουν τιμή 0,37708 και εγώ 0,1931864. Ακριβώς διπλάσια…. Έλεος !!!!

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Άμεσα για το 2014 να δηλώσω αγρότης χωρίς να πέσω χαμηλότερα τουλάχιστον από τον μη αγρότη και σε δεύτερο χρόνο να επανακαθορίσετε δίκαια τις τιμές με βάση το κόστος και σε συνέπεια με τις δεσμεύσεις σας (προσωπικές και κομματικές)

 • 9 Ιουνίου 2015, 08:59 | ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΜΑΡΘΑ

  θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία που υπέστησαν οι επαγγελματίες αγρότες όσον αφορά το θέμα της μείωσης της τιμής.Δεν είναι λογικό να φερόμαστε τίμια,να δηλώνουμε τι πραγματικά είμαστε και να τιμωρούμαστε.

 • 8 Ιουνίου 2015, 22:04 | Γεροθόδωρος Θεόδωρος

  Αξιότιμε κε Υπουργέ Παναγιώτη Λαφαζάνη,

  Το 98% των αγροτικών φ/β πάρκων που υλοποιήθηκαν από το 2011 έως το 2013, είχε κλειδώσει τιμή 42,80, τιμή που παρέμεινε αμετάβλητη λόγω της δοθείσας παράτασης.
  Ωστόσο το κόστος κατασκευής των έργων παρουσίαζε διαφορά που ξεπερνούσε το 50%.
  Όταν έγινε το new deal οι τιμές διαμορφώθηκαν ανά τρίμηνο προς τα κάτω(κούρεμα από 42,80 έως 0,29 λεπτά), ενώ στα αγροτικα φ/β δόθηκε επιπλέον 12%.
  Δέκα λεπτά πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου χαρακτηριστήκαμε «ειδική κατηγορία» και έγινε οριζόντια περικοπή 12%,(37,7) με αποτέλεσμα ένα πάρκο του 2011 να χάσει 5,1 κι ένα του 2013 να κερδίσει 8,7 λεπτά, παρά το διπλάσιο κόστος κατασκευής του πρώτου.
  Η επιβληθείσα φόρμα του υπουργείου που διαχώριζε τα φ/β των κατ’ επάγγελμα αγροτών έναντι των υπολοίπων,είχε ως συνέπεια ένα δηλωθέν αγροτικό πάρκο του 2011 να χάνει έναντι του αντίστοιχου επαγγελματικού.
  Παρακαλώ κε Υπουργέ να μεριμνήσετε για την απαοκατάσταση της εις βάρος μας κατάφορης αδικίας.

 • 8 Ιουνίου 2015, 21:15 | Θεοφανίδης Παναγιώτης

  Θα πρέπει να γίνει αλλαγή στο άρθρο 14 και να δοθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης της υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης του κατ΄επάγγελμα αγρότη για το έτος 2014. Ακόμη να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική δήλωση με αναδρομική ισχύ από το μήνα Απρίλιο 2014 και μετά.

  Ευελπιστούμε η κυβέρνηση να αποκαταστήσει την αδικία!!!

 • 8 Ιουνίου 2015, 19:59 | ΒΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΟΛΟ ΘΕΜΑ ΚΑΘΑΡΑ,ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑΑΑ!!!

 • 8 Ιουνίου 2015, 19:41 | tasos

  H AΔΙΚΙΑ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΩΡΘΩΘΕΙ.ΕΑΝ ΔΗΛΩΣΩ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΤΙΜΗ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΗ ΔΗΛΩΣΩ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΠΟΡΩ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ,ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΙΜΩΡΟΥΜΑΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΓΡΟΤΗΣ(ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΞΕΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ)

 • 8 Ιουνίου 2015, 18:20 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΓΡΟΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΜΗ ΑΓΡΟΤΗ.ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ.

 • 8 Ιουνίου 2015, 18:38 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ Φ/Β ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2011).

 • 8 Ιουνίου 2015, 15:34 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Πρέπει να διορθωθεί η αδικία που υπέστησαν οι κατ΄επάγγελμα αγρότες που κατασκεύασαν Φ/Β το 2011 και πληρώνονται λιγότερο απο του επαγγελματίες της ίδιας περιόδου (2011)καθώς αυτό το θέμα αφορά μίκρο αρίθμο Φ/Π αγροτικών και τουλαχιστόν οι τιμές να πάνε σε πρώτη φασή όσο των μη αγροτικών γιατί εν γνώση μας υποβάλλουμε ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ για να οποζημιωνόμαστε λιγότερο. Πιστέυω οτι η σημερινή ηγέσια θα τακτοποιησή το αίτημα αυτής της μικρής ομάδας αγροτικών φωτοβολταϊκων σε πρώτη φάση και σε δευτέρη να γήνει παραμετροποίηση της τίμης για όλλα τα φωτοβολταϊκα αναλόγα με το κόστος κατασκευής του κάθε πάρκου

 • 8 Ιουνίου 2015, 11:26 | ΓΟΝΤΙΚΑΣ Χ

  Πρέπει να διορθωθεί η αδικία που υπέστησαν οι κατ΄επάγγελμα αγρότες που κατασκεύασαν Φ/Β το 2011 και πληρώνονται λιγότερο απο του επαγγελματίες της ίδιας περιόδου (2011)

 • 8 Ιουνίου 2015, 09:14 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  ΚΑΘΟΛΑ ΤΥΠΙΚΟΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ 2011 ΔΗΛΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΩΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑ ΨΑΛΙΔΙΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΑΣ. ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.ΔΕ ΖΗΤΑΜΕ ΤΙΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ!

 • 8 Ιουνίου 2015, 06:22 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Θα πρεπει να αποκατασταθει η αδικια αγροτες που κατασκευασαν τα παρκα τους το 2011 και εξαιτιας καποιων ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΔΩΝ υπεστησαν οριζοντια μειωση με αποτελεσμα να παιρνουν τιμη μικροτερη απ΄ αυτη των μη αγροτων.Στην ουσια αυτοι οι ανθρωποι τιμωρουνται επειδη ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ.Αλλαξτε το αυτο γιατι ειναι πιο σημαντικο απο το να περνας καλους νομους να ΚΑΤΑΡΓΕΙΣ κακους νομους.Ας δημιουργησουμε[ολοι μαζι] μια αλλη Ελλαδα η οποια θα βασιζεται σε στοιχεια που κανουν τη δημοκρατια πιο δυνατη,οπως η ισοτητα,η αναλογικοτητα και η δικαιοσυνη και οχι σε παλαιας κοπης συνταγες οπως η συντεχνιακη αντιληψη,το ρουσφετι και ο ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΣΜΟΣ.Αλλαξτε το,αφηστε το στιγμα σας γιατι καποιοι αλλοι αφησαν τον λεκε τους.

 • Πανελλήνιος Σύλλογος Αδικημένων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών

  Η φόρμα της δήλωσης που θα ξαναενεργοποιηθεί με το παρόν άρθρο, πρέπει να διαμορφωθεί κατά τρόπο που να δίνει στον αγρότη δυνατότητα επιλογής τιμής μη αγρότη ( πίνακα Α΄της παρ. ΙΓ.1.1.α. του νόμου 4254/2014 ), αν είναι μεγαλύτερη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όσοι υπέβαλαν δήλωση για το 2014 και μειώθηκε η τιμή τους χαμηλότερα των μη αγροτών, θα αποκατασταθούν με νέα δήλωση στην οποία θα επιλέξουν τιμή μη αγρότη ( πίνακα Α΄της παρ. ΙΓ.1.1.α. του νόμου 4254/2014 ) ώστε αφού δεν πριμοδοτούνται σε σχέση με τον μη αγρότη, τουλάχιστον να μην τιμωρηθούν.

 • 7 Ιουνίου 2015, 17:20 | ΜΗΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΓΡΟΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΜΗ ΑΓΡΟΤΗ

 • 6 Ιουνίου 2015, 12:58 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

  Το σωστό θα είναι να δώσετε τιμές ανάλογες του κόστους για τα αγροτικά φωτοβολταΐκά για την άρση στρέβλωσης που έγινε με την οριζόντια περικοπή τιμής που τελικά στα παλαιά αγρ./φωτ. οι τιμές/kw είναι μικρότερες από τα μη αγροτικά του ίδιου χρόνου κατασκευής- κόστους που οι τιμές δόθηκαν βάση του χρόνου κατασκευής του πίνακα Α΄του νομ. 4254/2014 ούτος ώστε να μην υπάρχει η αδικία με μεγαλύτερο κόστος να υπάρχει η ίδια τιμή και η απόσβεση του φ/π να γίνεται πολύ αργότερα.

 • 6 Ιουνίου 2015, 12:17 | πελτεκης

  κ. Υπουργέ,

  ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΤΙΜΗ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΕΠ-2012)?
  ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ Φ/Β 2014) ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ Τ0 2014 ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΥΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΥ 2012 ?
  Η εν λόγω στρέβλωση είναι μία από τις πολλές που δημιούργησε η οριζόντια και μη αναλογική του κόστους αντιμετώπιση των αγροτών, στο βωμό διευθέτησης πελα τειακών συμφερόντων που έγινε στο παρά πέντε, με την αιφνιδιαστική και κατόπιν πιέσεων κατάθεση και ψήφιση της υποτιθέμενης νομοτεχνικής βελτίωσης (!!!).

  ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΙΣ ΣΤΡΕΒΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ….

 • 6 Ιουνίου 2015, 09:01 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ

  ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΦΒ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΝΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ 2011, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.

 • 5 Ιουνίου 2015, 20:41 | Κυριακίδης Λάζαρος

  Να μην μας τιμωρείτε όταν δηλώνουμε αγρότες. Είναι απαράδεκτο να κάνουμε δήλωση και να πέρνουμε λιγότερα από το άν δεν κάναμε. Να κρύβουμε πως είμαστε αγρότες για να πάρουμε περισσότερα… Ντροπή!!!

 • 5 Ιουνίου 2015, 19:45 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα πρέπει να διορθώσετε το λάθος που έχει γίνει με την οριζόντια μείωση τιμών, γιατί υπάρχουν αγρότες που κάνοντας την δήλωση του κατ επάγγελμα αγρότη μειώνουν την τιμή τους χαμηλότερα από αυτή που τους επιτρέπει το νομοσχέδιο βάση ημερομηνίας σύνδεσης, αλλά ούτε και να μην κάνουν την δήλωση μπορούν αφού έτσι θα έχουν πρόβλημα με την αγροτική τους ιδιότητα δηλαδή στην ουσία τιμωρούνται που δηλώνουν ότι είναι αγρότες.

 • 5 Ιουνίου 2015, 18:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΘΕΙ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν. 4254/2014.
  ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΜΗ ΑΓΡΟΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ.
  ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΗΘΙΚΑ ΣΩΣΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν. 4254/14 ΝΑ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

 • 5 Ιουνίου 2015, 08:01 | ΒΑΓΙΑΚΟΣ ΑΚΗΣ

  Να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή διόρθωσης του κόστους κατασκευής των φωτοβολταικών πάρκων.

 • 4 Ιουνίου 2015, 13:49 | ΤΣΑΚΜΑΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

  ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ (ΜΕ Η΄ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤ΄ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2014, ΔΙΟΤΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ (ΚΑΤ΄ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ) ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΑΠΟ 2/07/2014 ΕΩΣ 2/9/2014) ΤΟΥ Ν.4254/2014, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ (ΜΕ Η΄ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ) ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ Ο,ΤΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ, ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΛΟΙΠΟΝ, Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΑΜΕΛΗΣΑΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΛΛΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΛΑΘΟΣ ΕΡΜΕΙΝΙΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΑ ΝΟΜΙΖΩ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΘΕΙ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ.

 • 3 Ιουνίου 2015, 14:20 | ΤΣΑΚΜΑΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

  ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤ΄ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΞΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ‘ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΦΟΡΜΑΣ’ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ)ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤ΄ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ.

 • 3 Ιουνίου 2015, 09:40 | ΒΑΓΙΑΚΟΣ ΑΚΗΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ:ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΈΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 & ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ) ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ:ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ.