• Σχόλιο του χρήστη 'Μ.ΧΑΖΑΠΗ-Λ.ΦΕΡΜΕΛΗ-Ε.ΣΤΕΦΑΝΗ' | 7 Ιουνίου 2015, 22:51

    Όσον αφορά στην ονομασία: Ως περιαστικά Μητροπολιτικά Πάρκα Πρασίνου προσδιορίζονται οι περιαστικοί χώροι, που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά ώστε με τον κατάλληλο σχεδιασμό να αποτελέσουν σημεία αναφοράς ως χώροι πρασίνου υψηλής οικολογικής ποιότητας και ως χώροι πολιτισμού και αναψυχής μητροπολιτικής εμβέλειας, όπως αναφέρεται και στις κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού της Αθήνας. Εξάλλου στην ΚΥΑ και στην προτεινόμενη ονομασία, περιλαμβάνεται και ο όρος “πρώην Βασιλικά Κτήματα Τατοΐου”.