• Σχόλιο του χρήστη 'Μ.ΧΑΖΑΠΗ-Λ.ΦΕΡΜΕΛΗ-Ε.ΣΤΕΦΑΝΗ' | 7 Ιουνίου 2015, 22:42

    Μετά τη νομοθέτηση της ΚΥΑ, θα πρέπει να ακολουθήσει η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης που να περιλαμβάνει μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πηγές χρηματοδότησης. Ενδεικτικά, και μεταξύ πολλών χρηματοδοτικών εργαλείων, προτείνεται η διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής του έργου στο ΣΕΣ 2014-2020 (αειφόρος χωρική ανάπτυξη με ολιστική προσέγγιση). Απαραίτητη, τέλος, κρίνεται η συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Α'Βάθμιας και Β'Βάθμιας- στο Φορέα Διαχείρισης Τατοΐου, μια που μέχρι σήμερα αποτελούσε εν πολλοίς δική της ευθύνη η καθαριότητα και η πυροπροστασία του Κτήματος.