Άρθρο 07:

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 7 Ιουνίου 2015, 22:42 | Μ.ΧΑΖΑΠΗ-Λ.ΦΕΡΜΕΛΗ-Ε.ΣΤΕΦΑΝΗ

    Μετά τη νομοθέτηση της ΚΥΑ, θα πρέπει να ακολουθήσει η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης που να περιλαμβάνει μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πηγές χρηματοδότησης.
    Ενδεικτικά, και μεταξύ πολλών χρηματοδοτικών εργαλείων, προτείνεται η διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής του έργου στο ΣΕΣ 2014-2020 (αειφόρος χωρική ανάπτυξη με ολιστική προσέγγιση).
    Απαραίτητη, τέλος, κρίνεται η συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας- στο Φορέα Διαχείρισης Τατοΐου, μια που μέχρι σήμερα αποτελούσε εν πολλοίς δική της ευθύνη η καθαριότητα και η πυροπροστασία του Κτήματος.