• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ' | 7 Ιουνίου 2015, 22:06

    Η δημιουργία μουσείου και οι όποιες παρεμβάσεις στο δασόκτημα Τατοϊου πρέπει να μην αναιρούν τον κεντρικό χαρακτήρα του σαν χώρο πολιτισμού αλλά πρώτιστα σαν πνεύμονα πρασίνου, χώρο αναψυχής και ήπιων υπαίθριων δραστηριοτήτων.Χρήσεις και δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παρόν αλλοιώνουν και υποβαθμίζουν την δασική αυτή περιοχή.Για τούτο προτείνω ενδεικτικά:1)περιορισμό των αναψυκτηρίων και χώρων ελαφράς εστίασης και κατάργηση εστιατορίων 2)Απαγόρευση διανυκτέρευσης(φιλοξενία,ξενοδοχεία)τρίτων εκτός των ατόμων που κρίνονται απαραίτητα για την ασφάλεια.3)Κατάργηση συνεδριακών κέντρων και καταστημάτων 4)Όχι προσθήκες στα υφιστάμενα κτίρια.4)Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων εντός του κτήματος(εκτός από αστυνομία και πυρ/κή.Η κυκλοφορία μόνο με ποδήλατο ή ιππήλατα αμαξίδια.Κατάργηση parking εργαζομένων καιμεταφορά τους με βαν από τις πύλες και εύρεση τρόπου μεταφοράς τροφοδοσίας και αναλώσιμων.5)Τυχόν μεταποίηση παραγομένων προϊόντων να γίνεται στα κτίρια που υπάρχουν στα όρια του κτήματος. Η πρόσβαση,πεζοπορία,ορειβασία και αναψυχή σε όλο το πάρκο να είναι ελεύθερη χωρίς αντίτιμο. Τέλος προτάσεις για τροποποίηση των ΠΔ 2007 και 2008 γεννούν ερωτηματικά για τη σκοπιμότητά τους.