• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος Κυριαζόπουλος' | 7 Ιουνίου 2015, 22:42

    Εκτός από το ελάχιστο χρονικό διάστημα παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (3 έτη) θα πρέπει να προσδιοριστεί και το μέγιστο διάστημα παραχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής. Προτείνεται τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής να παραχωρούνται στους κτηνοτρόφους για χρονικό διάστημα όσο είναι σε ισχύ το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης. Τα διαχειριστικά σχέδια θα πρέπει να έχουν πενταετή ισχύ. Απόστολος Κυριαζόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Δασολιβαδικά Συστήματα»