• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Κυριακόπουλος' | 8 Ιουνίου 2015, 09:38

    Η σύμβαση μίσθωσης που προβλέπει το άρθρο θα υπογράφεται από ποιον από την πλευρά της Διοίκησης; ποιος θα τη συντάσσει, τι όρους θα έχει η σύμβαση και που προβλέπονται; Μήπως αρκεί η έκδοση απόφασης από διοικητικό όργανο; Αν γίνει ανακατάταξη των δικαιωμάτων βόσκησης θα τροποποιούνται αντίστοιχα και οι σχετικές συμβάσεις των κτηνοτρόφων και τι θα γίνεται σε περίπτωση άρνησης; Ενδεχομένως μονομερής αλλαγή όρων;